"Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary / Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary" - tymi słowami zaczyna się pieśń XXV (z Ksiąg Wtórych) Jana Kochanowskiego, jedna z najbardziej znanych i zarazem najpiękniejszych poetyckich modlitw. Jej osnową jest wdzięczność. W hołdzie składanym Stwórcy renesansowy poeta dziękuje za otrzymane dary i wychwala obecność Boga w stworzeniu. Sławi ład kosmosu i porzą­dek panujący na ziemi, następstwo pór roku oraz obfitość dóbr, które człowiek dostaje od Boga.
Od czasów renesansu echa tego „hymnu wdzięczności” przenikają do polskiej poezji. Można je usłyszeć także w liryce Zbigniewa Herberta. (...)

MAŁGORZATA MIKOŁAJCZAK

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca