Komu ksiądz miałby być wdzięczny? Bogu, to oczywiste. A poza Nim? Podziękowania rodzicom i wychowawcom płyną wraz z kwiatami w dniu prymicji. Komuś jeszcze trzeba za coś dziękować?
Człowiek dojrzały to człowiek wdzięczny. Nie ma dojrzałego człowie­ka, więc i dojrzałego księdza, jeśli nie umie dziękować, i to bezinteresownie. Czym jest wdzięczność? Zdefiniowanie prostych pojęć okazuje się fascynujące, bo odkrywa głębiny słowa.
Wdzięczność nie jest uczuciem. Nie jest też tylko podziękowaniem, powiedzeniem kilku miłych słów uznania. Na pewno nie jest to również zwykła sprawiedliwość, bo niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie oddać komuś tyle samo, ile otrzymaliśmy, albo otrzymać od kogoś tyle, ile da­liśmy. Wdzięczność to pewna cnota, postawa i - jak każda postawa - ma w sobie element poznawczy, zawiera jakieś uczucia i przejawia się w konkretnych zachowaniach, gestach i słowach. Wdzięczność wypracowujemy na bazie poczucia własnej wartości, bo tylko człowiek pewny siebie może rzeczywiście uznać wartość innej osoby i swoją niewystarczalność. (...)

AGATA RUSAK

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca