Jak praktycznie przeżywane jest zgromadzenie eucharystyczne, w czasie którego spełnia się prowadzące do jedności paschalne misterium Chrystusa? Jakie rzeczywistości zawarte są w znakach, których odczytanie i przyjęcie może być szczególnie pomocne w przeżywaniu jedności? Jaka jest świadomość jedności i jak ona się wyraża w życiu parafialnym i we wspólnotach w ogóle, a w szczególności w czasie liturgii, zwłaszcza liturgii Eucharystii, oraz jak ta liturgia buduje prawdziwą jedność w codziennym życiu?


Dar Jezusa i zadanie Kościoła

Chrześcijańskie zgromadzenie liturgiczne i w ogóle chrześcijańska wspólnota opiera się na pojednaniu, a właściwie na darze pojednania, które dokonało się w ciele Jezusa.
To właśnie ta tajemnica została przekazana jako dar i zadanie Kościołowi, który… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 103 (2) Wiosna 2024.


BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI (ur. 1946), biskup senior diecezji legnickiej, biblista. Opublikował m.in. książki: Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Eucharystia i jedność, Posługiwanie ojcostwu Boga, Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Światło i moc liturgii, Dobra Nowina dla grzesznika, Ciało i Krew Pana, Powołani i posłani oraz W mocy słowa i sakramentu.


Pastores poleca