Od niedawna jestem proboszczem parafii położonej na skraju miasta. Z jednej strony typowe blokowisko, a z drugiej podmiejskie osiedla, gdzie rolnicy stopniowo ustępują miejsca osiedlającym się mieszkańcom miasta. Odwiedziny kolędowe były czymś, czego się obawiałem, ponieważ w mojej dotychczasowej posłudze nie miałem z tym żadnej styczności.

Już pierwsze doświadczenia przekonały mnie, że ta forma bezpośredniego spotkania z wiernymi jest, pomimo wielu braków, bardzo cenna. Przede wszystkim zauważyłem wielką życzliwość i otwartość nie tylko gorliwych parafian, których znam z regularnych spotkań w świątyni, ale także osób przyznających, że nie naprzykrzają się Panu Bogu i pierwszy raz widzą nowego proboszcza. (...)

KS. WOJCIECH

Pastores poleca