Z GEORGEM WEIGLEM, teologiem i filozofem, pisarzem, członkiem Ethics and Public Policy Center w Waszyngtonie, rozmawia Grzegorz Górny

(...) Jak księża powinni reagować na zasłyszane fakty o homoseksualizmie współbraci? Jak powinni postąpić, jeśli mają na to dowody? A jak reagować na podobne podejrzenia wobec przełożonych?


Wydaje mi się, że ksiądz, który wie, że jego współbrat w kapłaństwie doświadcza jakichś zaburzeń seksualnych – to znaczy, że łamie zobowiązanie do życia w czystości w celibacie, czy to z kobietami, czy z mężczyznami – ma obowiązek porozmawiać z nim po bratersku, oferując mu pomoc w zreformowaniu życia. Jeśli współbrat odmówi przyjęcia takiej pomocy, to o zaistniałej sytuacji powinny zostać poinformowane odpowiednie władze duchowne, a wtedy przełożony staje się odpowiedzialny za zajęcie się tą sprawą z miłosierdziem, ale stanowczo. Jeśli wiadomo, że miejscowy biskup ma problemy seksualne, wydaje mi się, że należy poinformować metropolitę, tak by mógł zaoferować mu pomoc, a w przypadku arcybiskupa informację powinien otrzymać nuncjusz apostolski. (...)

Pastores poleca

Copyright: Wydawnictwo BERNARDINUM Sp. z o.o.