Niektórzy z obecnych formatorów, choć sami przeszli formację kapłańską, pozostają pod wpływem dzisiejszych błędów i nie spełniają należycie powierzonych im zadań. Jednym z najważniejszych problemów jest korporacjonizm, który można ogólnie zdefiniować jako sposób postrzegania Kościoła w kategoriach biznesowych. Biskupi traktowani są jak dyrektorzy korporacji, a prezbiterzy jak ich podwładni.


Duchowni tracą wtedy z oczu duszpasterstwo i duchowe ojcostwo. Jeśli ktoś taki zostaje formatorem w seminarium, często jest zainteresowany przede wszystkim własną karierą, podobnie jak pracownik świeckiej korporacji, który stara się o awans. Wśród duchownych krąży nawet nieformalne określenie tego zjawiska: „wspinać się po rzymskiej drabinie”. Wśród członków korporacji budzi głęboki lęk wszystko to, co może się nie spodobać szefowi, czyli biskupowi, rektorowi lub innej władzy. Ludzkie względy każą im przedkładać własne dobro nad dobro seminarzysty, niszcząc w ten sposób wzajemne zaufanie, które powinno cechować ich relacje. Korporacjonizm wystawia formatorów na pokusę bronienia przede wszystkim własnego wizerunku. Popełnianie wyraźnych i oczywistych, nawet dla kleryków, pomyłek zdradza ich niekompetencję.
Z tego powodu wielu dzisiejszych alumnów, którzy często są bardziej inteligentni i – zwłaszcza jeśli chodzi o dojrzałe powołania – mają więcej doświadczenia życiowego od swoich formatorów, staje się obiektem prześladowań. Co się zatem dzieje, kiedy przełożeni, którzy są albo skorumpowani/zdeprawowani, albo pozbawieni wiary (i cierpią na brak katolickiego wyczucia), albo po prostu znajdują się pod wpływem błędnych przekonań, sprawują nad klerykami władzę i kontrolę, jaką zwyczajowo im się powierza? Co robić, gdy seminarzyści spotykają się ze zjawiskami takimi jak chciwość, marnotrawstwo, nacisk psychiczny, karierowiczostwo i korporacjonizm? Deprawacja może dotyczyć osobiście formatorów seminaryjnych, a jeśli sprawują oni władzę i kontrolę nad klerykami, życie w seminarium staje się naprawdę ciężkie.

Uległość i kontrola

Istnieje poważne ryzyko, że seminarzyści podlegający zdeprawowanym formatorom (lub innym osobom pełniącym określone funkcje) zostaną… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 100 (3) Lato 2023.

[z angielskiego tłumaczyła Magda Sobolewska]


KEVIN SYMONDS, teolog, absolwent Franciszkańskiego Uniwersytetu Steubenville, publicysta, uczestnik wielu programów telewizyjnych i internetowych.


Pastores poleca