AGATA RUSAK

(...) Kiedy duchowny patrzy na szczęście znajomego małżeństwa, to budzi się w nim być może niespełniona tęsknota za bliskością z kobietą, może zazdrość, którą warto w dobry sposób wykorzystać. Ta zazdrość wskazuje, że ksiądz nie jest wykastrowany emocjonalnie i popędowo, że może swoich witalnych sił i męskich cech świadomie i odpowiedzialnie używać dla dobra danych mu ludzi, dla dobra wspólnoty. Kiedy z kolei ksiądz czuje ukłucie, patrząc, jak znajomy mężczyzna przytula swoje dziecko, wtedy ma szansę odnaleźć w sobie większą czułość, delikatność, opiekuńczość, którą może i powinien emanować wobec ludzi. Wszystko, co było głęboko skrywane, zamrożone, niechciane, może ożywać, budzić się, wołać o przyjęcie i pielęgnowanie. W rodzinie ksiądz może spotkać samego siebie.

A co kapłan daje rodzinom? Co mogą zaczerpnąć z życia celibatariusza? Na pewno jego zdanie, opinia, rada okazuje się ważna w różnych sytuacjach. Nie musi on jednak być stale pouczającym innych mentorem, specjalistą od zbawienia. Ma być mądrym, ale ludzkim księdzem, czasem bratem, czasem ojcem. Będzie wiarygodnym świadkiem jako człowiek z całym ludzkim zasobem i bagażem, jak również z wiarą i wątpliwościami. Dla rodziny życie księdza, który dzieli się swoimi doświadczeniami, bywa dowodem na to, że Bóg pomaga, opiekuje się, że warto się na Nim oprzeć i zawsze do Niego wracać nawet z najbardziej krętych ścieżek. Szczególną pomocą może być takie świadectwo w sytuacji otwartego dzielenia się swoją drogą wiary, niewiary, wątpliwości, zmagań, pytań. Jeśli ksiądz nie prezentuje się jak wycyzelowany postument, to będzie wiarygodnym wsparciem dla świeckich w różnych zawiłościach życia. Obecność księdza blisko spraw rodzin daje też wielką szansę, by dzieci widziały model życia niekonsumpcyjnego, życia w czystości, w wierności przyjętym wartościom, a przy tym nie w smutku, a w radości i pasji. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca