Edyta Stein w latach filozoficznych badań i namiętnego szukania prawdy poczuła w pewnym momencie wewnętrzne przynaglenie do przeczytania autobiografii św. Teresy z Ávili. Ta lektura zmieniła jej życie.


Giovanni di Pietro di Bernardone, późniejszy św. Franciszek z Asyżu, miał podobne doświadczenie, które poprzedziło moment jego nawrócenia. Trafił na wydanie Ewangelii o wątpliwym, może heretyckim pochodzeniu. Zaczął je czytać i znalazł odpowiedzi pomagające w sytuacji poczucia egzystencjalnego zagubienia. Był wtedy w więzieniu i szukał sensu życia w obliczu okrucieństw wojny między Asyżem a Perugią. Wyprawa rycerska, w której brał udział, nie powiodła się i zamiast chwały Giovanni-Franciszek doświadczył ogromnego poczucia wstydu, porażki i bankructwa. Wokół siebie widział tylko cierpienie i śmierć, dorzucającą kolejne ofiary do kosza pełnego swoich zdobyczy.
Z kolei św. Ignacy z Loyoli po bitwie, która przyczyniła się do jego dożywotniego kalectwa, zaczął czytać żywoty świętych i rozpoczął wewnętrzny dialog z Bogiem, który wzbudził w nim pragnienie świętości i radykalizmu ewangelicznego, jakie charakteryzowało życie wielkich świętych.
Krótkie anegdoty z życia tych świętych świadczą o konkretnym momencie ich nawrócenia. Przychodzi też na myśl… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 103 (2) Wiosna 2024.


KS. ANTONIO PANARO (ur. 1978), teolog-dogmatyk, wychowawca w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Warszawie.


 

Pastores poleca