(…) Najtrudniej jest w ogóle zacząć modlić się w ciszy. Choć może jeszcze trudniej – wytrwać w tym postanowieniu... Od razu pię­trzą się trudności: brak czasu (choć to nieprawda), brak moty­wacji, brak owoców („co mi to da?”, „tracę tylko czas”) itp. I bardzo szybko człowiek poddaje się. „Przecież się modlę! I to o wiele więcej niż średnia krajowa!” – wmawia sobie. Jeśli ulegnie temu przeświadczeniu, to koniec z nim. Trudności są po to, by sprawdzić, czy naprawdę mu zależy. Jasno i krótko pisze w tej kwestii jeden z Ojców Kościoła, Pseudo-Makary Egipski: „Naj­ważniejszą rzeczą spośród wszystkich dobrych starań, a także szczytem właściwych dokonań jest wytrwałość w modlitwie. Kto trwa na modlitwie, a więc wybrał główne ludzkie działanie, po­winien też podjąć zdecydowaną wewnętrzną walkę i niestrudzo­ny wysiłek. Przeciwko wytrwałości staną bowiem liczne prze­szkody stawiane przez zło: senność, zniechęcenie, ociężałość ciała, rozbieganie myśli, niestałość umysłu, wewnętrzne rozluź­nienie i inne zasadzki szatana. Dojdą do tego ataki i napór złych duchów, które zawzięcie walczą przeciwko nam i rozbijają nas od wewnątrz. Ten, kto poświęca się modlitwie, powinien umac­niać się, podejmując wszelki wysiłek i czujność, cierpliwość i walkę duchową oraz trud ciała. Dzięki temu nie ustanie w swym dziele”2. Jezus zaś powiedział krótko: „Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 24,13). Najważniejsza jest zatem decyzja, by podjąć modlitwę wewnętrzną i wytrwać w niej każdego dnia. To zaś zależy tylko od nas. Nie martwmy się, owoce przyjdą później, w swoim czasie. (…)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca