Chociaż w wielkich miastach zsekularyzowanego Zachodu liczba osób żyjących w pojedynkę nieustannie rośnie, wartość celibatu wciąż jest powszechnie niedoceniana. Tak jest w wymiarze antropologicznym, gdzie celibat kojarzy się z jakimś brakiem. Przez długi czas celibat był opiewany przez duchowość chrześcijańską. Dzisiaj, wobec rozwoju duchowości małżeńskiej, utracił on status uprzywilejowanego stanu życia.


Wartości ewangeliczne
Jeśli rehabilitacja powołania wszystkich ludzi do świętości może jedynie cieszyć, to jednak nie należy zapominać o wszystkich duchowych wartościach, jakie tradycja chrześcijańska łączyła z tym ewangelicznym wyborem. Widziała w nim wyznanie wiary w Chrystusa zmartwychwstałego: Chrystus żyje, skoro mężczyźni i kobiety mogą wybrać stan życia w samotności, aby mocniej się z Nim zjednoczyć. Ich życie zatem świadczy o realności zmartwychwstania Chrystusa i daru Ducha, ponieważ to zjednoczenie – dokonane z wiarą – może całkowicie wypełnić serce człowieka. Już w pierwszych pokoleniach chrześcijan ochrzczeni podejmowali właśnie w tym duchu naśladowanie Chrystusa w celibacie.
W ślad za św. Pawłem, wyznawcy Chrystusa upominali się o prawo do rezygnacji ze świętych obowiązków małżeństwa i rodziny, aby móc swobodniej iść za radykalizmem Ewangelii i poświęcać się modlitwie, gościnności, trosce o ubogich i chorych. Wiedząc, że czas jest krótki, choć perspektywa powtórnego przyjścia Chrystusa wydawała się odległa, niektórzy chrześcijanie chcieli przypominać o tym, że z chwilą zmartwychwstania Jezusa świat wszedł w ostatni etap swoich dziejów. Wybierali więc taki styl życia, który nie dążąc już do biologicznego przetrwania ludzkości, pozwala przeczuć inną przyszłość, zbudowaną na wzrastaniu miłości. A zatem ważne jest to, by już teraz potwierdzać znaczenie wartości Królestwa: życia pełnią powołania dziecka Bożego i odnalezionego – dzięki synowskiej więzi – braterstwa ze wszystkimi ludźmi. Braterskie wspólnoty tworzone przez ludzi żyjących w celibacie miały być zapowiedzią przyszłego świata. (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 100 (3) Lato 2023.


MICHEL RONDET SJ (1923-2021), rekolekcjonista, kierownik duchowy, współtwórca ośrodka formacyjnego dla księży i osób konsekrowanych w Baume-les-Aix we Francji. W Polsce opublikowano jego książki: Celibat ewangeliczny we współczesnym świecie, Mały przewodnik modlitwy i Apetyt na życie. Medytacje o zmartwychwstaniu.


Pastores poleca