Zastanawiając się nad nowymi wyzwaniami formacyjnymi, jesteśmy świadomi, że dążymy nie do przystosowania się do świata, ale do zachowania zdrowej antropologii, życia podstawowymi wartościami, płynącymi z przesłania Ewangelii, w atmosferze wielkiego szacunku i miłości do Kościoła jako koniecznego miejsca formowania się ludzkich serc. To w Kościele słowo Boże rozbrzmiewa bowiem szczególnie wyraźnie. A kto słucha Kościoła, ten słucha samego Jezusa (Łk 10,16).


Wielu uważa, że wystarczy czytać słowo Boże, zapisane w Piśmie Świętym, by wiedzieć, co Jezus ma nam do powiedzenia i jak Go naśladować. Ale historia pokazuje, że Pismo bez czytania go w jedności z Kościołem staje się źródłem rozdarcia i podziałów. Każda profesja, praca, powołanie domagają się odpowiednich zdolności, wiążą się ze specyficznymi „smakami” i sprawnościami. Podobnie jest z powołaniem kapłańskim i do życia zakonnego/ konsekrowanego. W wymiarze ludzkim dają one olbrzymie możliwości, bo łączą wieloaspektową pracę z pomocą człowiekowi. Ale droga życia kapłańskiego i osób konsekrowanych ma jednak jeszcze inny, zasadniczy wymiar – jest także jednoznacznym powołaniem otrzymanym od Pana Boga w Kościele. Na pewno trudno jest żyć wiarą i w niej wzrastać, ale w sumie to ona decyduje o udanym życiu i pracy każdego księdza. Potwierdzają tę prawdę czasy, w jakich żyjemy. Niestety, pojawia się wiele kryzysów, z których duchowni nie wychodzą obronną ręką, sprzeniewierzając się wierności, a ostatecznie samemu Bogu.

Nowe zjawiska i dylematy
Trzeba być świadomym uwarunkowań, w jakich przyszło nam żyć i realizować łaskę powołania. Wydaje się, że obecnie całość formacji przepojona została… (…)Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 100 (3) Lato 2023.


MIECZYSŁAW KOŻUCH SJ (ur. 1948), rekolekcjonista, kierownik duchowy. Opublikował m.in. książki: Chrześcijańska formacja indywidualna, Antropologiczne podstawy i przebieg kolokwiów wzrostu, Jak radzić sobie z lękiem? oraz Jak korzystać z kierownictwa duchowego?


 

Pastores poleca