Cena jednego numeru PASTORES : 19,90 PLN

W prenumeracie najtaniej - oszczędność 10%

"Pastores" ukazuje się cztery razy w roku.

Cena prenumeraty rocznej kwartalnika Pasores wynosi 71,60 zł.
Koszt wysyłki listami zwykłymi krajowymi ( 4 numery) to 10,40 zł.

Cena prenumeraty rocznej łącznie z przesyłką wynosi 82 zł.

Dane do przelewu:

Wydawnictwo BERNARDINUM
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin

konto: Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin
10 8342 0009 2000 1427 2000 0002

tytułem :
prenumerata Pastores, 1rok liczba egz. ....(wypełnić jeżeli jest większa niż 1), od numeru ....(wpisać numer jeżeli ma być inny niż opisany na stronie www.pastores.pl jako bieżący).

Kontakt w sprawie zamówień
: tel. (58) 536 17 57 w.2, w godz. 8-16, tel. kom. 722-277-240, tel./fax (58) 536 17 26.

 
W Wydawnictwie Bernardinum można zamawiać poszczególne numery archiwalne.

O dostępność konkretnych pozycji prosimy pytać telefonicznie - (58) 536 17 57 w.2.

Ceny prenumeraty zagranicznej (na 1 rok) łącznie z kosztami wysyłki:

teren Europy 124 zł
poza Europą 144 zł;
Australia 164 zł


W przypadku zmiany adresu prosimy o przysłanie nam z wyprzedzeniem informacji zawierającej:
1) adres dotychczasowy,
2) adres nowy,
3) datę, od której adres nowy będzie aktualny.

Do pierwszego przesłanego numeru dołączamy fakturę wraz z informacjami dotyczącymi płatności.


Uwaga!

Z dniem 12 listopada 2019 r. uległa zmianie cena prenumeraty kwartalnika „Pastores” od numeru 86 (1) 2020 r.:
- koszt rocznej prenumeraty wynosi 86,40 zł,
- koszt dwuletniej prenumeraty wynosi 172,80 zł.

Zachęcamy do zakupu prenumeraty od numeru 85 (4) 2019 w cenie:
- prenumerata półroczna 41 zł (w cenie koszt wysyłki),

- prenumerata roczna 82 zł (w cenie koszt wysyłki),
- prenumerata dwuletnia 164 zł (w cenie koszt wysyłki).

Oferta ważna do 31 grudnia 2019 r.


 

Pastores poleca