"Boża cierpliwość i inne świadectwa" - media o książce


Czy ksiądz może się nawrócić? Czy może się zakochać? Czy może mieć problemy duchowe? – takie pytanie mogą wydawać się dziwne dla kogoś, kto kapłanów ogląda tylko wtedy, kiedy pięknie przystrojeni w ornaty stają przed ołtarzem. Wbrew pozorom nie są to również pytania, które muszą być stawiane tylko w żądnych sensacji tabloidach.

Można bardzo wiele mówić i snuć wspaniałe teorie na temat kapłańskiego życia i przeżywania powołania. Można podawać wiele zasad psychologicznych i socjologicznych oraz sposobów rozwiązywania problemów czy radzenia sobie w łatwiejszych bądź trudniejszych życiowych sytuacjach. Jednak bezsprzecznie największą moc mają świadectwa tych, którzy na własnej skórze, we własnym życiu doświadczyli czegoś, zmagali się z jakimś problemem i w efekcie pokonali go, przezwyciężyli swoje ograniczenia, niemożność. Historie słabości, odkrywania siebie, powracania do Boga, do swego powołania, wreszcie do ludzi, którzy kapłanowi zostali powierzeni, to chyba najlepszy dowód, że człowiek potrafi przekraczać samego siebie, przemieniać się, wzrastać, stawać „odnowionym”, pogłębiać świadomość siebie, swojego miejsca na ziemi oraz zadań, jakie przed nim stawia życie i powołanie. O tym właśnie jest ta książka... A także o dorastaniu. W człowieczeństwie, w powołaniu, w byciu z Bogiem.

„Tę książkę napisało samo życie” (s. 5) – czytamy w pierwszym zdaniu wprowadzającej w temat publikacji przedmowy autorstwa ks. Mirosława Cholewy. Jest ona bowiem zbiorem kapłańskich świadectw, które w latach 2003-2010 opublikowano na łamach kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej „Pastores”. Jak dodaje ks. Cholewa: „W kolejnych tekstach spotykamy prezbiterów – żywych ludzi, z krwi i kości, z ich zmaganiami, poszukiwaniami, upadkami, radościami. Powoli odsłania się prawda o człowieku powołanym przez Pana do służby w Kościele, a jednocześnie ukazuje się prawda o Bogu działającym w tym człowieku i przez niego” (s. 5).

We wtorek, 8 kwietnia 2014, o godz. 23.00 w RADIO PLUS (www.radioplus.pl) kolejna audycja z cyklu "Nocne światła". Tym razem Paweł Krzemiński będzie rozmawiał z trzema księżmi, autorami świadectw opublikowanych w książce "Boża cierpliwość i inne świadectwa" (Biblioteka PASTORES): ks. Michałem Dziedzicem, ks. Robertem Pawlakiem i ks. Piotrem Wierzbickim. Audycja "Być księdzem" - jak zawsze z udziałem słuchaczy. Zapraszamy!

W dwumiesięczniku „Trzeźwymi Bądźcie” (marzec-kwiecień 2014, s. 45) ukazała się recenzja książki „Boża cierpliwość i inne świadectwa”, napisana przez Tadeusza Pulcyna

POWOŁANI DO SŁUŻBY

Jeden z bohaterów książki - „Boża cierpliwość i inne świadectwa” – jako kleryk zniechęcony był do pracy nad sobą; nie potrafił zmieniać w sobie tego, co sobie zaplanował. Był niezadowolony z życia, co odreagowywał przez cynizm i „delikatne chamstwo”. Do dziś niektórzy jego koledzy wspominają, że mieli go „naprawdę dość”, podobnie jak seminaryjni profesorowie; potrafił często przerywać im wykład zbędnymi komentarzami. Przełożonym zaś dawał odczuć, że ma negatywne nastawienie do autorytetów, władzy i hierarchii. Swoje zachowanie diagnozował doświadczeniem rodzinnego domu.

"Boża Cierpliwość"

Pastores poleca