„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” (Rdz 2,18). Jak to stwierdzenie Boga z Księgi Rodzaju odnieść do sposobu życia księży, do celibatu, do życia w samotności? „«Oto Matka twoja.» I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19,27). Dlaczego ukrzyżowanemu Panu tak bardzo zależało, żeby umiłowany uczeń przyjął Maryję jako Matkę?
Czy tylko po to, aby zapewnić Jej opiekę na następne lata? A może jest w tym ukryta podpowiedź Boga, by pomóc swoim uczniom-kapłanom żyć tajemnicą, do której zostali wybrani i która została w nich złożona w sakramencie święceń. (...)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 93 (4) Jesień 2021.

Pastores poleca