Kard. Dominik Duka zabrał głos w sprawie medialnych ataków na Jana Pawła II. Były Prymas Czech przyznał, że przy okazji niedawnej wizyty prezydenta Pavla w Warszawie, wielu jego rodaków stawiało sobie pytanie o wydarzenia w sąsiedniej Polsce, a konkretnie w sprawie medialnej i politycznej walki z Janem Pawłem II. Był on przecież „wielkim Papieżem – jak pisze kard. Duka – symbolizującym powrót wolności i niepodległości po okropnościach XX wieku”.

Podstawowym punktem odniesienia w życiu Ulmów była wiara, słowo Boże, które czytali, słuchali, rozważali i którym kierowali się w codzienności. W tym duchu wychowywali również swoje dzieci – mówi w rozmowie z KAI ks. dr Witold Burda, postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów. Małżeństwo Józefa i Wiktorii zostało zamordowane przez hitlerowców za pomoc Żydom. Wraz z nimi rozstrzelano ich sześcioro dzieci, z siódmym Wiktoria była w ciąży. 10 września wszyscy zostaną ogłoszeni błogosławionymi. 24 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Brytyjskie dzienniki, m.in. „The Telegraph” i „The Guardian” przedstawiły wyniki najnowszych badań brytyjsko-iracko-amerykańskiej wyprawy archeologicznej na terenie starożytnego miasta Girsu w południowym Iraku. W odkrytych tam pozostałościach pałacu, świątyni i biblioteki sprzed 4500 lat znaleziono nowe teksty zapisane pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Według dr Sebastiena Reya z Muzeum Brytyjskiego, który kierował tymi pracami, „są to ważne materiały, których odczytanie może wypełnić lukę w rozumieniu starożytnego poematu «Gilgamesz», który z kolei inspirował niektóre fragmenty Biblii, zwłaszcza biblijnej opowieści o potopie z Księgi Rodzaju, 6-8”.

Dokładnie sto lat temu – 20 marca 1923 zmarł we Lwowie po krótkiej chorobie miejscowy arcybiskup metropolita. Chociaż żył stosunkowo niedługo, bo niespełna 63 lata, zdążył na trwale zapisać się w dziejach Kościoła i narodu polskiego, szczególnie na ziemi lwowskiej, z którą był związany przez niemal połowę swego życia. Dał się poznać jako wybitny teolog, wielki czciciel Eucharystii i Maryi, zwłaszcza w Jej wizerunku jasnogórskim, świetny organizator życia religijnego i społecznego, troskliwy opiekun ubogich i potrzebujących, a przy tym wszystkim gorący patriota.

Kościół katolicki obchodzi uroczystość św. Józefa, oblubieńca Maryi i przybranego ojca Jezusa, patrona wszystkich ojców. W tym roku, ze względu na przypadającą 19 marca IV Niedzielę Wielkiego Postu, uroczystość została przeniesiona na 20 marca.

Dokładnie dziesięć lat temu, w uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny odbyła się inauguracja pontyfikatu papieża Franciszka. Na plac św. Piotra przybyło blisko 200 tys. wiernych z całego świata, przedstawiciele około 130 państw, delegacje różnych Kościołów i religii. „Prawdziwą władzą jest służba, także papież – by wypełniać władzę – musi „otwierać ramiona, aby strzec całego Ludu Bożego i przyjąć z miłością i czułością całą ludzkość, zwłaszcza najuboższych, najsłabszych, najmniejszych” – powiedział w homilii Ojciec Święty.

„Obyśmy każdego dnia byli zadziwieni Bożymi darami i postrzegali różne okoliczności życia jako okazje do czynienia dobra, tak jak Jezus uczynił z niewidomym” – powiedział Papież podczas rozważania przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zwrócił uwagę na różne reakcje ludzi wobec przywrócenia wzroku przez Jezusa człowiekowi, który nie widział od urodzenia.

W poniedziałek 20 marca o 18.00 w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Msza św. w intencji pokoju. Eucharystii przewodniczyć będzie Prymas Polski abp Wojciech Polak. Modlitwa o pokój rozbrzmiewać będzie tego dnia w kościołach w całej Polsce. To część ogólnoeuropejskiej inicjatywy „Łańcuch Eucharystyczny” trwającej 39 dni.

Dziś przed południem w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyła się Sesja Duszpasterska kapłanów Archidiecezji Łódzkiej dotycząca Prewencji wykorzystywania seksualnego małoletnich. Jest to już kolejne szkolenie skierowane do duchownych diecezjalnych i zakonnych, którzy pracują w duszpasterstwie na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

– Ks. Blachnicki był przez komunistów traktowany jak wróg, gdyż tworząc ruch oazowy przełamywał jeden z najważniejszych monopoli tego systemu, będący niejako jego rdzeniem – monopol na ateistyczne wychowanie młodzieży – zwraca uwagę dr Andrzej Grajewski, historyk, niegdyś członek Komisji Historycznej powołanej w ramach procesu beatyfikacyjnego Założyciela Ruchu Światło – Życie.

Synod nie może się obyć bez teologii, podobnie jak i Kościół, w ani jednej chwili swego życia. Teologia bowiem to słowo o Bogu – mówił kard. Raniero Cantalaemssa w wielkopostnym rozważaniu dla Papieża i Kurii Rzymskiej. Podkreślił, że bez teologii wiara łatwo mogłaby się stać bezduszną klepaniną, zabrakłoby też podstawowych środków do jej inkulturacji.

„Pan wyciąga rękę, aby nas podnieść, gdy sięgając dna powierzymy się Jemu w szczerości serca” - powiedział Papież podczas nabożeństwa pokutnego odprawianego w ramach inicjatywy „24 godziny dla Pana”.

TVN w dokumencie „Franciszkańska 3” oskarżył św. Jana Pawła II o to, że jako arcybiskup krakowski ukrywał przypadki pedofilii w Kościele, a kardynała Adama Sapiehę o to, że był seksualnym drapieżcą. Autor dokumentu na potwierdzenie swoich tez nie przedstawił jednak żadnych dowodów, a fakty niepasujące do tezy przemilczał.

Nie ma dowodów na to, że abp Karol Wojtyła jako krakowski metropolita ukrywał duchownych wykorzystujących seksualnie dzieci – mówi prof. Jan Żaryn. W rozmowie z KAI historyk odnosi się do zarzutów stawianych Janowi Pawłowi II oraz omawia metodologię, jaka powinna towarzyszyć rzetelnemu badaniu podejścia Karola Wojtyły jako krakowskiego metropolity do wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych.

„Co znaczy przygotować się do liturgii? Co jest najważniejsze w tym przygotowaniu? Bóg mówi przez Jeremiasza: najważniejszym jest słuchanie słowa” – mówił abp Grzegorz Ryś. W radogoskiej parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w czwartek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu, liturgii stacyjnej przewodniczył metropolita łódzki, który mówił o liturgii będącej kodem słów i znaków z centralną pozycją słowa Bożego.

Beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich dzieci skłania do refleksji duszpasterskiej nad rolą rodziny, świętością życia oraz kwestią pomocy drugiemu człowiekowi – powiedział abp Adam Szal, metropolita przemyski, zapowiadając uroczystości beatyfikacyjne Rodziny Ulmów, zaplanowane na 10 września br. w Markowej, na terenie archidiecezji przemyskiej.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków – napisali biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Stanowisku „Święty Jan Paweł Wielki”.

Ojciec Święty mianował sekretarzem Dykasterii do spraw Ewangelizacji, Sekcji do spraw Pierwszej Ewangelizacji i Nowych Kościołów Partykularnych abp. Fortunatusa Nwachukwu. Dotychczas był on stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Biurze Organizacji Narodów Zjednoczonych i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Genewie oraz przy Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także przedstawicielem Stolicy Apostolskiej przy Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM).

„Jesteśmy powołani do bycia apostołami w Kościele, który wyznajemy w Credo jako apostolski” - powiedział Papież podczas audiencji ogólnej. Franciszek kontynuuje cykl katechez na temat pasji ewangelizacyjnej uczniów Chrystusa. Dzisiaj podjął refleksję nad tym, co oznacza w świetle Soboru Watykańskiego II bycie apostołem.

Abp Salvatore Pennacchio zakończył dziś misję nuncjusza apostolskiego w Polsce – poinformowała Nuncjatura Apostolska w Polsce. Do czasu złożenia listów uwierzytelniających przez nowego nuncjusza funkcję chargé d’affaires a.i. będzie sprawował ks. prał. Pavol Talapka.

Pastores poleca