Jezus „nie oszczędza nam przeciwności, ale – nie opuszczając nas nigdy – pomaga stawić im czoła, czyni nas odważnymi. W ten sposób także my, pokonując je z Jego pomocą, uczymy się coraz bardziej przylgnąć do Niego, ufać Jego mocy, która wykracza daleko poza nasze możliwości” - powiedział dziś Papież Franciszek w rozważaniu przed południową modlitwą „Anioł Pański”.

Od Redakcji
- KS. MIROSŁAW CHOLEWA

Artykuły
- KS. STANISŁAW HARĘZGA, W myśleniu i w życiu
- KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, Wolność, która wyruszyła w drogę
- BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Pojednanie z innym
- KS. ANDRZEJ PERSIDOK, Nie ulec zgorszeniu
- PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr, Nawrócenie do życia w czystości
- KS. SYLWESTER JAŚKIEWICZ, Podejście do grzeszników w Kościele pierwotnym
- KS. ANTONIO PANARO, Nawrócenie bez sakramentu?
- AGATA RUSAK, Grzech a problem, czyli o relacji duchowości do psychoterapii

Nasza rozmowa
- Za Chrystusem – jak ks. Blachnicki. Rozmowa z KS. PIOTREM KULBACKIM
- Bóg wciąż mówi. Rozmowa z KS. TOMASZEM TRZASKAWKĄ

Nasza modlitwa
- PIOTR SZYRSZEŃ SDS, Przyszedł nocą do Światła
- ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł
- BP SZYMON STUŁKOWSKI, Sakrament pokuty i pojednania – celebracja we wspólnocie
- KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Pokora drabiną do nieba

Z życia Kościoła
- KS. JOHN NEPIL, Serce osłonięte żywopłotem
- GRÉGOR PUPPINCK, Aborcja i co dalej?

Pytania i odpowiedzi
- KS. JAN DOHNALIK, Troska o skrzywdzonych i o skazanych

Świadectwa
- Nałogowiec często zostaje sam
- Dziecko, byłaś w przedsionkach piekła
- Nie wystarczy zamknąć księdza w więzieniu
- Jezus zbudował nas na nowo
- Spadłem z piedestału

Drodzy Czytelnicy!

Logika światowa polega na tym, żeby członka danego środowiska, który popełnił jakieś przestępstwo, jakieś zło, albo zaciekle bronić, zaprzeczając faktom, albo go wykluczyć ze swojej społeczności, bo „ten «świat» nie chce udzielać przebaczenia i nie chce, by ludzie się nawracali” (ks. N.). Zaś logika ewangeliczna daje całkowicie inne rozwiązanie – nawrócenie grzesznika i możliwość pojednania z Bogiem i ze wspólnotą.

– To z waszych rodzin Pan Bóg wybiera. To one są tą żyzną glebą, z których On wybiera do posługi kapłańskiej, misyjnej, życia konsekrowanego, a także założenia rodziny – mówił bp Józef Szamocki podczas święceń diakonatu, które odbyły się 22 czerwca w toruńskiej katedrze.

„W dniu święceń biskupich Regensa Penitencjarii Apostolskiej pragnę życzyć, by posługa Księdza Biskupa w najstarszym trybunale Stolicy Apostolskiej była ciągłą służbą Chrystusowi” – napisał Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda do bp. Krzysztofa Nykla w liście gratulacyjnym z okazji przyjęcia przez niego święceń biskupich. Uroczystości miały miejsce w sobotę, 22 czerwca 2024 roku, w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Powołanie jest wezwaniem, aby mieć zawsze to samo spojrzenie Pana – spojrzenie uważne na każdego brata i siostrę. „To spojrzenie, którego mogłeś się dobrze nauczyć podczas lat posługi w Penitencjarni Apostolskiej i które teraz będziesz mógł wesprzeć łaską stanu właściwą dla sakramentu święceń udzielonego ci w pełni dzisiaj” – powiedział kard. Mauro Piacenza, w homilii, zwracając się do ks. Krzysztofa Nykla, Regensa Penitencjarii Apostolskiej, który przyjął święcenia biskupie w Watykanie.

Abp Marek Jędraszewski 25 kwietnia br. złożył na ręce Ojca Świętego – zgodnie z prawem – rezygnację z pełnionego przez ponad siedem lat urzędu Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. 24 lipca kończy 75 lat.

„Jesteście na służbie Najwyższego Pana Jezusa Chrystusa, Najwyższego Kapłana. Wykonujcie to zadanie z wielką dumą, bądźcie świadkami wiary w waszych rodzinach parafialnych” – mówił podczas uroczystego ustanowienia nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w archikatedrze białostockiej abp Józef Guzdek. Do pełnienia posługi w archidiecezji białostockiej przygotowało się 16 mężczyzn, odbywając studium przygotowawcze oraz uczestnicząc w rekolekcjach.

Zachęcam nas wszystkich i o to się modlę, abyśmy w naszych rodzinach, parafiach, w diecezji i w naszej kochanej ojczyźnie poszli tą drogą, którą idzie Jezus. Jest to droga przebaczenia i pojednania – powiedział bp Artur Ważny, nowy ordynariusz sosnowiecki, podczas ingresu do Bazyliki Katedralnej w Sosnowcu.

Zadaniem Twoim Księże Biskupie Arturze jest, by wierni powierzeni Twojej opiece na nowo uwierzyli, że Bóg sprawiedliwie wszystkich obdarza swoimi darami. I nikt w Kościele tej sprawiedliwości nie będzie pozbawiony – napisał abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w liście gratulacyjnym dla bp. Artura Ważnego, nowego ordynariusza sosnowieckiego.

– Ewangelia i jej głoszenie jest skarbem kapłańskiego serca – mówił abp Marek Jędraszewski w katedrze na Wawelu, gdzie sprawował Mszę św. z kapłanami Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej, którzy dokładnie 60 lat temu przyjęli święcenia kapłańskie.

O potrzebie wiernego trzymania się Słowa Bożego i uważności na aktualną sytuację człowieka mówili uczestnicy szóstej już ogólnopolskiej sesji zorganizowanej przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP. Spotkanie odbyło się 20 czerwca w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Wakacje mogą być paradoksalnie czasem piękniejszego, pełniejszego poznawania, kim jest Bóg, gdy odkrywasz Go w Jego ojcostwie, Jego wewnętrznej prawdzie. Wakacje mogą wam o tym powiedzieć więcej, niż 9 miesięcy pracy w seminarium – mówił do łódzkich kleryków kard. Grzegorz Ryś podczas Mszy św. na zakończenie roku formacyjnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

„Zależy nam na dojściu do prawdy, przede wszystkim dla dobra wiernych, dla dobra Kościoła” – mówi w rozmowie z KAI bp Artur Ważny. Ordynariusz sosnowiecki omawia kompetencje i zadania powołanych dwóch komisji, które mają zbadać sytuację w diecezji. „Chcemy, żeby to też wpłynęło na Kościół w Polsce. Możemy być wzorem dla innych, którzy się odważą pójść naszymi śladami, wykorzystując też nasze potknięcia, błędy, żeby ich nie popełnić w przyszłości” – mówi biskup.

Wspólnota, do której są posyłani księża, to także wspólnota ich wzrostu. Jest ona ich zasobem formacyjnym, a nie złem koniecznym czy niechcianym obowiązkiem – mówił ks. dr Grzegorz Strzelczyk z Wydziału Teologicznego UŚ na kolejnej sesji zorganizowanej przez Zespół ds. przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce, który działa przy Komisji Duchowieństwa KEP.

W czwartek 20 czerwca 2024 r., w parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach, diecezja ełcka przeżywała doroczny dzień modlitw o świętość kapłanów. W spotkaniu wzięło udział około 200 księży pracujących w diecezji oraz alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Ełku. Konferencję ascetyczną o posłannictwie kapłana wygłosił ks. prof. Krzysztof Góźdź, kierownik Katedry Historii Dogmatów i Teologii Historycznej KUL.

Kard. Kazimierz Nycz mianował ks. Matteo Campagnaro nowym rektorem Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Metropolita warszawski powołał również nowych formatorów.

Brat Antoni Kowalczyk OMI, ks. Jan Czuba, o Marian Żelazek SVD oraz dwie osoby świeckie: Maria Błeńska i Helena Kmieć – to pięcioro polskich misjonarzy, których procesy beatyfikacyjne są w toku, na etapie diecezjalnym lub już w Rzymie – poinformował o. prof. Wojciech Kluj OMI. Jak zaznaczył, dwie osoby z tego grona poniosły śmierć męczeńską. Duchowny przemawiał podczas dorocznego, wakacyjnego spotkania w centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Na dorocznym wydarzeniu zgromadziło się kilkadziesiąt zakonnic oraz duchownych i świeckich posługujących na misjach w różnych krajach świata.

Psalmy to pieśni, które sam Duch Święty wkłada w usta Kościoła. Modlił się nimi Jezus. Również i my uczyńmy je naszą modlitwą – mówił Papież w kolejnej katechezie o Duchu Świętym. Dziś ukazywał, jak uczy On Kościół modlitwy właśnie poprzez Księgę Psalmów.

Niech przykład bł. ks. Michała Rapacza uczy nas wierności Bogu, odpowiadania dobrem na zło, angażowania się w budowanie świata opartego na braterstwie i pokoju – powiedział papież Franciszek w pozdrowieniach do pielgrzymów polskich podczas środowej audiencji generalnej 19 czerwca br.

Pastores poleca