Przysłuchując się wielu rozmowom lub doniesieniom medialnym, można odnieść wrażenie, iż chrześcijaństwo zestarzało się, tracąc swoją niegdysiejszą świeżość. W tym duchu pojawiają się zarzuty o niezrozumienie ducha współczesnego świata, o nienadążanie za światem czy o spóźnione reakcje. Jednocześnie rośnie grupa ludzi całkowicie niezadowolonych ze wszystkiego, co nowoczesne.
Radykalny konserwatyzm wydaje się sugerować odrzucenie wynalazków nowożytności i powrót do średniowiecza. Na marginesie, zastanawia fakt, że to właśnie średniowiecze, a nie choćby pierwszy Kościół, stanowi w tym myśleniu punkt odniesienia.

Chrystus jako nieprzekraczalna nowość
W tych wszystkich sporach przychodzi na myśl zdanie jednego z pierwszych teologów Kościoła, św. Ireneusza z Lyonu. W swoim dziele Adversus haereses Biskup Lyonu zapisuje: … (…)

Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 94 (1) Zima 2022.


Pastores poleca