Ewangelizacja to działalność, przez którą Kościół zwiastuje Ewangelię, aby zrodzić wiarę. Jeśli do tego nie dochodzi, o czym świadczy pogłębiający się kryzys w Kościele, należy szukać przyczyn w kryzysie ewangelizacji. Generalnie można powiedzieć, że jej słabość polega na rezygnacji z walki o prawdę Ewangelii.
Dziś w samym Kościele przekonuje się, że należy unikać języka konfrontacji i nie wikłać się w żadne walki. Tymczasem, czy chcemy, czy nie chcemy, przychodzi nam konfrontować się z kulturą, która staje się coraz bardziej oderwana od wiary chrześcijańskiej, a nawet od powszechnie przyjmowanych wartości ludzkich. W spoganiałym społeczeństwie antychrześcijańska wojowniczość ogarnia ludzi na coraz większą skalę.
Jesteśmy w centrum walki duchowej. Ostatecznie stoi za nią szatan, a jej celem jest, aby ludzie na miejsce Boga postawili siebie oraz wyparli się Jego prawa, wpisanego w naturę stworzenia i objawionego w historii zbawienia.
Wobec tych zagrożeń trzeba ewangelizacji, którą cechuje odwaga pójścia pod prąd, gotowość do podjęcia walki duchowej o zachowanie naszej wiary i chrześcijańskiej tożsamości. Jak to należy czynić, doskonale ukazuje biblijne opowiadanie o walce Dawida z Goliatem umieszczone w Pierwszej Księdze Samuela (1 Sm 17,1-54). (…)


KS. STANISŁAW HARĘZGA (ur. 1949), biblista, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Przemyskiej, rekolekcjonista. Ostatnio opublikował książkę Czas zrozumieć Biblię. Kurs wprowadzający w lekturę.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 95 (2) Wiosna 2022.Pastores poleca