Pewien stary misjonarz, który wiele lat przepracował w Chinach, słysząc, jak ktoś opowiada, że misjonarze pomagają ludziom, stwierdził: „My nie pomagamy ludziom. My głosimy Chrystusa”. Oczywiście, misjonarz nie chciał przekreślić posługi caritas, która wraz z głoszeniem słowa Bożego i sprawowaniem sakramentów współtworzy trójnóg misji Kościoła. Chciał natomiast przestrzec, aby nie mylono misyjnego powołania z działalnością jakichś międzynarodowych fundacji i różnych NGO-sów.


A przede wszystkim chciał podkreślić, że w centrum życia i misji Kościoła stoi Chrystus, który powiedział do swych uczniów: „Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,19-20).
Kościół wypełnia swoje powołanie dzięki Duchowi Świętemu, o którym sam Jezus powiedział: „On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Trzeba jednak zauważyć, że Jezus Chrystus i Duch Święty zostali posłani przez Boga Ojca, a zatem Kościół ostatecznie jest Kościołem Boga w Trójcy jedynego. A misja Kościoła wpisuje się w misję, jaką od Boga Ojca otrzymali Jego odwieczny Syn i Duch Święty. (…)


DARIUSZ KOWALCZYK SJ (ur. 1963), teolog-dogmatyk, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Opublikował m.in. książki: Czy Jezus mógł się przeziębić? Rozmowy o człowieczeństwie Boga, W co wierzymy?, Między herezją a dogmatem oraz Kościół i fałszywi prorocy.Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 95 (2) Wiosna 2022.

Pastores poleca