Filozof, teolog, mistyk, poeta, błyskotliwy mówca, kaznodzieja, wyśmienity polemista, pisarz, biskup i duszpasterz, skomplikowana i zarazem głęboka osobowość... Wszystkie te cechy św. Augustyna z Hippony wzajemnie się uzupełniają i czynią z niego – jak zauważył papież Pius XI w encyklice Ad salutem humani generis – człowieka, z którym nikt albo tylko nieliczni od początków ludzkości aż do dziś mogą się porównać.


Ks. Berthold Altaner, autor znanego podręcznika patrologii, napisał o nim, iż „łączył w sobie energię twórczą Tertuliana, wielkość ducha, rozmach i szerokość horyzontów Orygenesa z sensem eklezjalnym Cypriana, umiejętności dialektyczne i logiczne Arystotelesa z idealizmem i spekulatywnością Platona, sens praktyczny łacinników z duchową wrażliwością Greków. Był największym filozofem epoki patrystycznej i bez wątpienia najbardziej wpływowym i najważniejszym teologiem Kościoła”. Myśl Augustyna zawsze fascynowała wielkie rzesze prostych chrześcijan i teologów, a jego autobiografia Wyznania, napisana jako rozmowa z Bogiem, stanowi jedną z najważniejszych książek chrześcijaństwa i do dziś kształtuje duchowo uczniów Chrystusa. W rzeczywistości Augustyn wypracował w środowisku chrześcijańskim wielką syntezę filozoficzną, a przede wszystkim całościowe i komplementarne ujęcie wiary, które pozostanie przez określony czas istotne dla Zachodu i na zawsze bardzo inspirujące dla całej myśli chrześcijańskiej. Jego rozważania o ludzkiej świadomości, bycie, prawdzie, szczęściu i miłości rzucają wielkie światło na problemy związane z poszukiwaniem Boga i naturą człowieka. Augustyn zapisał wspaniałe i zawsze aktualne stronice na temat wieczności i czasu, przemijania, sprawiedliwości i pokoju, zastanawiał się nad wolnością i złem, Opatrznością i historią.

Szanse w pogaństwie

Augustyn był… (…)


Więcej przeczytasz w najnowszym numerze kwartalnika PASTORES 102 (1) Zima 2024.


BP PIOTR TURZYŃSKI (ur. 1964), biskup pomocniczy radomski; teolog, adiunkt w Katedrze Patrologii Greckiej i Łacińskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Rady Stałej, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, członek Komisji Duchowieństwa KEP.


Pastores poleca