O tym, że pornografia to jeden z wielkich problemów współ­czesności, niszczący życie wielu osób, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Również o tym, że jest ona coraz łatwiej dostępna, a właściwie wszechobecna, a stykają się z nią z każdym rokiem ludzie coraz młodsi, czasem także dzieci. Wciąż jeszcze trzeba natomiast uświadamiać, że problem ten domaga się poważnej, głębokiej odpowiedzi, która nie może być sprowadzona do mo­ralizatorstwa.
Osobie uzależnionej od oglądania treści pornogra­ficznych nie pomogą powtarzane jak mantra słowa: „To jest grzech”. Potrzebuje ona fachowej pomocy i wsparcia na wielu płaszczyznach: osobistej, psychologicznej i duchowej. Narzę­dziem takiej pomocy może być opracowany we Francji program „Wolny, aby kochać”, którego podręcznik wydała w języku pol­skim wspólnota i fundacja Pustelnia.pl. Nie jest to książka infor­mująca jedynie o zgubnym wpływie pornografii na życie ogląda­jącego ją człowieka, choć nie brakuje w niej sporej dawki wiedzy na ten temat, ale coś znacznie więcej: konkretna propozycja dla osób zmagających się z problemami w tej sferze. To zbiór narzę­dzi, wskazówek i ćwiczeń dla tych, którzy są uzależnieni od por­nografii, a chcą z nią zerwać. W tym wszystkim zwraca uwagę zarówno wielopłaszczyznowość ujęcia tematu, jak i głębia per­spektywy. Nie ma tu banalnych wyjaśnień i płytkiej analizy, ale jest zejście w głąb aż po pytanie, dlaczego naprawdę sięga się po pornografię, z jakich życiowych zranień i problemów to wynika. Pojawiają się też liczne świadectwa osób, które pokonały w swo­im życiu to zniewolenie. W tym wszystkim nie brakuje perspek­tywy wiary, choć jest ona na właściwym miejscu. Zachęta do ożywienia więzi z Bogiem, a nawet konkretne propozycje modli­twy nie pojawiają się pośpiesznie. Twórcy programu pamiętają, że łaska bazuje na naturze, dlatego najpierw zachęcają do przyj­rzenia się swoim nawykom, emocjom, ale także do opanowania swojego łakomstwa czy podjęcia regularnego wysiłku fizycznego. Pierwsze i ostatnie słowo należy jednak do Zbawiciela. Program ma, ostatecznie, charakter duchowy, a samo to, że rozpisany jest na 40 dni, nawiązuje do okresu Wielkiego Postu. Książkę wieńczy zaś tekst o właściwym przygotowaniu do sakramentu pokuty oraz nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Pornograficzne węzły stają się dziś potężnym problemem społecznym, tak że częste oglądanie pornografii chyba rzeczywiście można nazwać „jedną ze współczesnych form niewolnictwa”. Dlatego warto polecać książkę Wolny, aby kochać konkretnym osobom, w przy­jacielskich rozmowach czy w konfesjonale.

mw

Pastores poleca