W numerze m.in.:

ku duszpasterstwu ewangelicznemu

motywacje – deklarowane i faktyczne

doskonałość czy dojrzałość?

upokorzone człowieczeństwo w obozach i łagrach

ks. Wojciech Danielski – twórcze podejście do posługi

głoszenie słowa – czyją mocą?

Syn radykalny w wierze

Tomasz Morus – posłuszeństwo Stolicy Piotrowej

duchowni w Kościele i świecie

aktualność nauczania Kościoła o homoseksualizmie

fundament filozoficzny kształcenia duchownych

życie ukryte w Chrystusie

radykalnie czy ekstremalnie?

święci reformatorzy w filmiePiszą m.in.:

- ks. R. Skrzypczak
- A. Rusak
- ks. M. Warowny
- J. Augustyn SJ
- ks. P. Kulbacki
- ks. S. Haręzga
- ks. A. Kiełtyk
- J. V. Schall
- abp G. Ryś
- D. Kowalczyk SJ
- P. Bortkiewicz TChr
- A. Derdziuk OFMCap
- ks. M. Cholewa
- M. Kotyński CSsR

Pastores poleca