W NUMERZE PASTORES 84 (3) Lato M.IN.:

- Gdzie Duch Pański, tam wolność,

- Wolny Jezus,

- Od schematu do swobody,

- Prawdziwe i fałszywe posłuszeństwo alumna,

- Szkoła wolności w Regule św. Benedykta,

- Dojrzewanie świętości,

- Wolni, by służyć,

- Posłuszeństwo Bogu – posłuszeństwo przełożonym,

- Modlitwa Suscipe św. Ignacego z Loyoli,

- Nikodem – lekcja sztuki słuchania,

- Dzieci i słowo Boże,

- Powieść sejsmografem naszych czasów.

 

PISZĄ M.IN.:
ks. M. Warowny, ks. G. Strzelczyk. A. Rusak, ks. G. Puchalski, K. Małys OSB, Z. J. Kijas OFMConv, ks. O. de Bonnewijn, K. Kralka SAC, P. Kropisz SJ, K. Osuch SJ, M. Zachara MIC, ks. J. Szymik

Pastores poleca