W numerze m.in.:

- Od grzechu do łaski
- Śmierć Kościoła a Pascha Pana
- Wobec oskarżycielskiego ducha
- Dziecięca niewinność i gorszyciele
- Wołanie Benedykta XVI o wiarę duchownych
- Stopnie pokory według św. Ignacego
- Powołanie jako życie dla ludzi
- Syndrom irlandzki
- Chwała Boga pośród ciemności
- Krzywda, wina i wiara
- Wokół nowego Ratio fundamentalis
- Amazonia z nową adhortacją
- Kiedy pieniądze nie deprawują księdza


Piszą m.in.:

- ks. M. Warowny
- D. Kowalczyk SJ
- M. Zioło OCSO
- M. Grabowski
- B. Giemza SDS
- W. Królikowski SJ
- ks. P. Mazurkiewicz
- ks. A. Paśnik
- G. Ginter SJ
- J. Klimczyk CRL
- ks. W. Bartkowicz
- P. Bortkiewicz TChr
- ks. E. Pietryga

Pastores poleca