„Medziugorie zajmuje dziś centralne miejsce na mapie Kościoła” – powiedział abp Henryk Hoser, który pełni tam funkcję wizytatora apostolskiego i jest odpowiedzialny za duszpasterstwo.


– „Jest tak między innymi dlatego, że rozwija się tu kult Matki Bożej Królowej Pokoju, którego bardzo brakuje współczesnemu światu.” – dodał hierarcha.
W maju Stolica Apostolska wydała dekret autoryzujący pielgrzymki przybywające do Medziugorie. W mijającym roku z tej możliwości skorzystali pątnicy z 75 krajów świata. W sierpniu miał tam też miejsce międzynarodowy festiwal młodych.
– „Watykan nie tylko nie zabrania, ale zachęca do przyjazdu” – zapewnia abp Henryk Hoser.

Czytaj więcej – TUTAJ.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-12/abp-hoser-medziugorie-centralne-miejce-w-kosciele.html

Pastores poleca