O znaczeniu pojednania między narodami naszego kontynentu wymownie świadczył liczny udział młodych ludzi z różnych krajów w spotkaniu zatytułowanym „Przebaczamy prosimy o przebaczenie”, na temat listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Była to jedna z 22 propozycji popołudniowych spotkań tematycznych 29 grudnia, podczas 42 Europejskiego Spotkania Młodych.


Wykładu dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, dr Marka Mutora wysłuchało kilkadziesiąt osób, a następnie zapoznały się one z wystawą prezentującą powojenne dzieje Wrocławia. Zdaniem prelegenta za tym zainteresowaniem kryje się nie tylko ciekawość historyczna, ale także aktualność wyzwania pojednania we współczesnym świecie. Jest w nim bowiem sporo konfliktów, a wiele osób pyta o nadzieję na świat sprawiedliwy, żyjący w pokoju.

Z historii listu biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, w który istotny wkład miał kardynał Bolesław Kominek wypływa świadectwo, że pojednanie jest możliwe – uważa dr Mutor. Zaznaczył, że było to trudne wyzwanie, 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, w której nie było rodziny polskiej, która nie utraciłaby kogoś bliskiego. Naród niemiecki musiał także przyjąć na siebie gorzkie skutki wojny wywołanej przez nazistowskie Niemcy. Było jeszcze wiele zaszłości dawniejszych. I w tej sytuacji biskupi polscy mieli odwagę wyciągnąć ręce do swych niemieckich braci. Był to akt wówczas niezrozumiały, ale przyczynił się do zmiany w relacjach obydwu narodów a w dalszej perspektywie również państw – uważa dyrektor wrocławskiego Centrum Historii Zajezdnia.

Emily z Francji wyznała, że przyciągnęła ją chęć poznania historii Wrocławia goszczącego 42 Europejskie Spotkanie Młodych. Zauważyła, że poprzez historię widzimy, jak działa w niej Bóg. Uderzyło ją zdanie dr. Mutora, że nawet, jeśli dzieje są bardzo skomplikowane, pojednanie jest zawsze możliwe.

Dla przybyłego ze stolicy Ukrainy, Dmytro kwestia pojednania jest szczególnie ważna dla jego ojczyzny uwikłanej w konflikt z Rosją. Dzieje pojednania polsko-niemieckiego wskazują też na znaczenie czasu w procesie pojednania.

Jerome ze Szkocji przyznał, że chciał się zapoznać z tematem, którego zupełnie nie znał, a spotkanie w Centrum Historii Zajezdnia uświadomiło mu jak mało wie o Europie Środkowej i jej dziejach, ale także o możliwościach i szansach na pojednanie.


Źródło: https://ekai.pl/mlodzi-europejczycy-zainteresowani-historia-pojednania-polsko-niemieckiego/
Fot. Facebook/centrumhistoriizajezdnia

Pastores poleca