Od Redakcji
- KS. WOJCIECH BARTKOWICZ

Artykuły
- KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Św. Paweł – nauczyciel wdzięczności
- SŁAWOMIR ZATWARDNICKI, Od Eucharystii do życia eucharystycznego
- MIECZYSŁAW KOŻUCH SJ, Nie jest dobrze, żeby ksiądz ćwiczył sam
- KONRAD MAŁYS OSB, Gdy wszystko się wali...
- IRMINA NOCKIEWICZ, Męczennicy syryjscy – ludzie Wielkiej Nocy
- KS. ANDRZEJ PERSIDOK, Co księża czytają? Co czytać powinni?

Nasza rozmowa
- Wdzięczność i błaganie. Rozmowa z MACIEJEM ZACHARĄ MIC
- Mamy budować, a nie zbudować. Rozmowa z MICHAŁEM GIERYCZEM

Nasza modlitwa
- KS. MACIEJ WAROWNY, Każda modlitwa jak Pascha
- KS. PIOTR KOT, Gdy się modlicie, tak mówcie...
- DARIUSZ MICHALSKI SJ, Dlaczego Maryja wielbi Boga?

Z życia Kościoła
- KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Inną drogą. Spór wokół niemieckiej drogi synodalnej
- KS. JANUSZ CHYŁA, Skąd się biorą katecheci?
- KS. DANIEL WACHOWIAK, Pokusy osób pracujących w duszpasterstwie
- KAZIMIERZ PEK MIC, Moc pamięci o rodzinie Ulmów

Pytania i odpowiedzi
- ARTUR BORKOWSKI OFMCap, Dziecko w sakramencie pojednania

Świadectwa
- Mój umysł w tym się gubi
- Podjęłyśmy decyzję: zostajemy
- Wciąż pytamy, ucząc się na błędach
- Asystencja – wymagająca i twórcza
- Ilu penitentów się nie pozbierało...
- Dziś wybierać jedność z Kościołem?


Lektury
Kultura
Ogłoszenia
To Our Readers
Contents

Pastores poleca