Lektury
ZDZISŁAW JÓZEF KIJAS OFMConv, Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2019, ss. 340.
KARD. ROBERT SARAH, Służyć prawdzie. Rekolekcje kapłańskie, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2021, ss. 176.
ANTONIO ROSMINI, Nauki o doskonałości chrześcijańskiej, tłum. Paweł Borkowski, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2021, ss. 144.
KS. FRANCISZEK BLACHNICKI, Myśli, wyznania, testament, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2021, ss. 320.
JACQUES LE GOFF, Czas uświęcony. Jakub de Voragine i „Złota legenda”, tłum. Barbara Szczepańska przy współpracy Jerzego Nowackiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2020, ss. 222.
PATRICK J. DENEEN, Dlaczego liberalizm zawiódł?, tłum. Michał J. Czarnecki, PIW, Warszawa 2021, ss. 272.

Kultura
DOROTA LEKKA, Mecenat Kościoła nad kulturą

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents


Pastores poleca