Lektury
ZDZISŁAW JÓZEF KIJAS OFMConv, Życie jako dojrzewanie świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2019, ss. 340.
KARD. ROBERT SARAH, Służyć prawdzie. Rekolekcje kapłańskie, tłum. Krzysztof Stopa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2021, ss. 176.
ANTONIO ROSMINI, Nauki o doskonałości chrześcijańskiej, tłum. Paweł Borkowski, Wydawnictwo PROMIC, Warszawa 2021, ss. 144.
KS. FRANCISZEK BLACHNICKI, Myśli, wyznania, testament, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2021, ss. 320.
JACQUES LE GOFF, Czas uświęcony. Jakub de Voragine i „Złota legenda”, tłum. Barbara Szczepańska przy współpracy Jerzego Nowackiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2020, ss. 222.
PATRICK J. DENEEN, Dlaczego liberalizm zawiódł?, tłum. Michał J. Czarnecki, PIW, Warszawa 2021, ss. 272.

Kultura
DOROTA LEKKA, Mecenat Kościoła nad kulturą

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents


Drodzy Czytelnicy!

Czy księdzu można wierzyć? Nie tylko można, ale i trzeba – gdy głosi Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Czy księdzu można nie wierzyć? Można – gdy głosi siebie albo nieustannie konkurujące ze sobą przemijające mądrości świata. Pomiędzy ową wiarygodnością nie z tego świata a niewiarygodnością ludzkiej słabości sytuuje się każdy sługa Kościoła.

Podstawowa prawda chrześcijaństwa, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, od początku podlegała weryfikacji. Sprawdzali ją nie tylko wrogowie i przeciwnicy Jezusa z Nazaretu, ale także sami Jego uczniowie. Biblijna refleksja na ten temat pomoże nam odkryć najważniejsze sprawdziany wiarygodności Jezusa oraz sposoby ich wykorzystywania dla obrony swej tożsamości i tworzenia wspólnoty Kościoła.

(…) Na pytanie, czy księżom – oczywiście także biskupom i zakonnikom – można wierzyć, wiele osób w Polsce odpowiedziałoby pozytywnie i przytoczyło konkretne przykłady. Jednak ci sami respondenci przytoczyliby i inne przykłady, każące odpowiedzieć przecząco. Gdyby zadać to pytanie duchownym, z pewnością podaliby liczne przykłady „za” i „przeciw” (te „przeciw” może byłyby – jakby powiedział Joseph Ratzinger – wręcz porażające).

Antyklerykalizm jest dzisiaj w modzie. Radykalną, nieprzebierającą w słowach i unikającą niuansów krytykę Kościoła, zwłaszcza biskupów i prezbiterów, uważa się za znak uczciwości i niezależności myślenia nie tylko, niestety, w tych środowiskach, które tradycyjnie są niechętne Kościołowi.

Pastores poleca