KS. STANISŁAW HARĘZGA

 

Wszyscy jesteśmy kuszeni, by nie być z Jezusem do końca, na dobre i złe. Jeśli tak się dzieje, to nasze chrześcijaństwo może jeszcze ogranicza się do praktyk religijnych, ale już nie przemienia nas wewnętrznie i nie ma siły oddziaływania na innych. Jest to szczególnie groźne w przypadku księży czy osób konsekrowanych, powołanych do bliskiej i zażyłej relacji z Jezusem Chrystusem. Warto więc, żebyśmy na medytacji popatrzyli na siebie pod tym kątem, korzystając z odpowiednio dobranego tekstu biblijnego. Z pewnością jest nim relacja o kryzysie wśród uczniów Jezusa w perykopie J 6,60-71. Uczyńmy ją więc przedmiotem medytacji według schematu, jaki wynika z zawartego w niej orędzia. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca