Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KS. STANISŁAW HARĘZGA, W myśleniu i w życiu
KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, Wolność, która wyruszyła w drogę
BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Pojednanie z innym
KS. ANDRZEJ PERSIDOK, Nie ulec zgorszeniu
PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr, Nawrócenie do życia w czystości
KS. SYLWESTER JAŚKIEWICZ, Podejście do grzeszników w Kościele pierwotnym
KS. ANTONIO PANARO, Nawrócenie bez sakramentu?
AGATA RUSAK, Grzech a problem, czyli o relacji duchowości do psychoterapii

Nasza rozmowa
Za Chrystusem – jak ks. Blachnicki. Z KS. PIOTREM KULBACKIM, teologiem, profesorem KUL Jana Pawła II, formatorem Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, kuratorem Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej (KUL), rozmawia Marcin Walczak
Bóg wciąż mówi. Z KS. TOMASZEM TRZASKAWKĄ, przewodniczącym Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa KEP rozmawiają ks. Mirosław Cholewa i Kazimierz Pek MIC

Nasza modlitwa
PIOTR SZYRSZEŃ SDS, Przyszedł nocą do Światła
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł
BP SZYMON STUŁKOWSKI, Sakrament pokuty i pojednania – celebracja we wspólnocie
KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Pokora drabiną do nieba

Z życia Kościoła
KS. JOHN NEPIL, Serce osłonięte żywopłotem
GRÉGOR PUPPINCK, Aborcja i co dalej?

Pytania i odpowiedzi
KS. JAN DOHNALIK, Troska o skrzywdzonych i o skazanych

Świadectwa
Nałogowiec często zostaje sam – BRAT
Dziecko, byłaś w przedsionkach piekła – NAWRÓCONA
Nie wystarczy zamknąć księdza w więzieniu - KS. N.
Jezus zbudował nas na nowo - RAFAŁ PATYRA
Spadłem z piedestału – KSIĄDZ

Lektury
KS. PROF. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Przymierze z Bogiem. Obrazy Kościoła w Piśmie Świętym, Biały Kruk, Kraków 2023, ss. 200.
GEORGE WEIGEL, Uświęcić świat. Istotne dziedzictwo Soboru Watykańskiego II, tłum. Joanna Roszkowska, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2023, ss. 528.
KRZYSZTOF WONS SDS, Nigdy nie jest za późno. „Lectio divina” z Nikodemem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2023, ss. 204.
MACIEJ ZACHARA MIC, Modlitwy Kościoła. Kolekty niedziel i uroczystości Pańskich, Wydawnictwo WAM – Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2022, ss. 256.

Kultura
PIOTR KOPSZAK, Nie tylko muzeum...Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

Pastores poleca