BR. PATRICK

(...) Według mnicha Elreda przyjaźń duchowa jest najpierw przyjaźnią, czyli „jednomyślnością we wszystkich sprawach boskich i ludzkich, której towarzyszy życzliwość i przywiązanie”. Tym jednak, co ją cechuje i zmienia jej perspektywę, jest fakt, że jest ona duchowa. Co to znaczy? To, że ta przyjaźń „bierze swój początek w Chrystusie, trwa zgodnie z wolą Chrystusa i w Chrystusie osiąga swój cel i pożytek” (I,8). Na tym polega jej nowość. To Ktoś Inny, Chrystus, jest źródłem tego uczucia, koryguje je i w końcu przenosi w siebie: „Przyjaciel, który łączy się z drugim przyjacielem w duchu Chrystusa, staje się wraz z nim jednym sercem i jedną duszą, a wznosząc się tak po stopniach miłości aż do przyjaźni z Chrystusem, staje się wraz z nim jednym duchem w jednym pocałunku” (II,21). „Jestem przekonany, że prawdziwa przyjaźń nie może istnieć pomiędzy tymi, którzy żyją bez Chrystusa” (I,16). „Wiadomo bowiem, że Cyceron nie znał mocy prawdziwej przyjaźni, ponieważ w ogóle nie znał jej początku i kresu, to znaczy Chrystusa” (I,8).

Przyjaźń duchowa nie jest przyjaźnią naturalną, błogosławioną i pobożną dlatego, że przyjaciele są pobożni i nieco zakonserwowani pobożnymi praktykami. Istnieje ona jedynie przez Chrystusa i w Nim. Innymi słowy, zależy od Niego, nie istnieje bez Niego. To On ma nad nią władzę i panowanie. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca