Od Redakcji
-
KS. MIROSŁAW CHOLEWA

Artykuły
-
KS. STANISŁAW HARĘZGA, W myśleniu i w życiu
-
KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, Wolność, która wyruszyła w drogę
-
BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Pojednanie z innym
-
KS. ANDRZEJ PERSIDOK, Nie ulec zgorszeniu
-
PAWEŁ BORTKIEWICZ TChr, Nawrócenie do życia w czystości
-
KS. SYLWESTER JAŚKIEWICZ, Podejście do grzeszników w Kościele pierwotnym
-
KS. ANTONIO PANARO, Nawrócenie bez sakramentu?
-
AGATA RUSAK, Grzech a problem, czyli o relacji duchowości do psychoterapii

Nasza rozmowa
-
Za Chrystusem – jak ks. Blachnicki. Rozmowa z KS. PIOTREM KULBACKIM
-
Bóg wciąż mówi. Rozmowa z KS. TOMASZEM TRZASKAWKĄ

Nasza modlitwa
-
PIOTR SZYRSZEŃ SDS, Przyszedł nocą do Światła
-
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ikona Zstąpienia Jezusa do piekieł
-
BP SZYMON STUŁKOWSKI, Sakrament pokuty i pojednania – celebracja we wspólnocie
-
KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Pokora drabiną do nieba

Z życia Kościoła
-
KS. JOHN NEPIL, Serce osłonięte żywopłotem
-
GRÉGOR PUPPINCK, Aborcja i co dalej?

Pytania i odpowiedzi
-
KS. JAN DOHNALIK, Troska o skrzywdzonych i o skazanych

Świadectwa
-
Nałogowiec często zostaje sam
-
Dziecko, byłaś w przedsionkach piekła
-
Nie wystarczy zamknąć księdza w więzieniu
-
Jezus zbudował nas na nowo
-
Spadłem z piedestału

Lektury

Kultura

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca