Z KS. PIOTREM MAZURKIEWICZEM, profesorem ka­tolickiej nauki społecznej, rozmawia ks. Przemysław Śliwiński.

Jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z uchodźcami, czy z migrantami?

Migranci to ludzie, którzy są w drodze; ale są w drodze z różnych powodów. Jednych wygania wojna czy prześladowania, innych klęska suszy, brak pracy czy bieda, innych pragnienie lepszego życia, jeszcze inni ruszają w drogę w poszukiwaniu przygody. Gdy chodzi o większe grupy migrantów, na ogół dość łatwo jest rozpoznać, czy są to uchodźcy – w znaczeniu prawa międzyna­rodowego – czy też ekonomiczni imigranci. Struktura każdej z tych grup jest odmienna. Wśród uchodźców dominują zwykle kobiety i dzieci, stanowiąc około 75% grupy; około 10-15% to starcy, a 10-15% to młodzi mężczyźni. Wśród imigracji zarobko­wej struktura jest dokładnie odwrot­na. Wiąże się to z naturalnym ludz­kim odruchem: mężczyzna chroni żonę i dzieci, a niebezpieczeństwo bierze na siebie. Jeśli w kraju jest wojna, to wysyła się żonę i dzieci za granicę. Jeśli to podróż jest bardziej ryzykowna, kobiety i dzieci zostają w domu. Uchodźcą – zgodnie z prawem – jest się tylko do momentu przybycia do pierwszego bezpiecznego kraju. Dlatego jeśli ktoś z Turcji przy­bywa do Europy, formalnie nie jest już uchodźcą. Dzisiaj socjo­logowie mówią o nowej grupie uchodźców-imigrantów, to znaczy ludzi, którzy opuścili swój kraj z powodu niebezpieczeństwa, ale później postanowili szukać najbardziej dogodnego miejsca do osiedlenia się. (…)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca