KS. DOMINIK OSTROWSKI

Dlaczego Brewiarz jest dla księdza aż tak ważny? Jak w obecnych warunkach odnieść się do Liturgii Godzin, aby była ona dla każdego „moja”, a nie odbierana tylko jako obowiązek narzucony przez wymogi prawa kościelnego?

Duchowni, żyjący często w biegu i ledwie ogarniający zagęszczające się obowiązki, mogą czasem odczuwać irytację z powodu swoistej niekompatybilności życia duszpasterza z wymaganiami medytacji brewiarzowej: „Może faktycznie coś w tym jest, że oficjum nie jest uszyte na moją miarę, w końcu tak naprawdę była to zawsze domena mnichów...”.

Jeśli spojrzeć na historię oficjum psalmowego, to faktycznie potwierdzają się argumenty za jego monastycznym charakterem. Rozkwit oficjum przypadł na IV i V wiek po Chrystusie, gdy na Wschodzie monastyczny ruch ascetów z Bazylim Wielkim na czele propagował niezwykle intensywne i długie modlitwy psalmami, proponując nawet 150 psalmów na dzień. W tym czasie na Zachodzie św. Benedykt zezwolił braciom na rozluźnienie tej ciężkiej dyscypliny, rozkładając wszystkie 150 psalmów na okres jednego tygodnia. Niemniej sam Benedykt nie krył pewnego zawstydzenia z tego powodu: „Skoro czytamy, iż nasi święci Ojcowie potrafili wypełnić to zadanie z gorliwością w jeden dzień, zdobądźmy się w naszej oziębłości przynajmniej na to, by wywiązać się z niego w ciągu całego tygodnia” (Reguła 18, 23-25).

Dzisiaj mnisi zazwyczaj odmawiają bogatsze i dłuższe oficjum, rozłożone na dwa tygodnie, a duszpasterze odmawiają prawie wszystkie psalmy w obrębie nie jednego dnia, nie jednego tygodnia, ale czterech tygodni. Wygląda więc na to, że obecna forma Brewiarza jest nie tyle spadkiem po mnichach, ile raczej przejawem wyrozumiałej i jednocześnie wymagającej pedagogiki Kościoła, który pracującym w świecie kapłanom udostępnił tę niezwykłą przestrzeń działania słowa Bożego w życiu w bardziej łagodnej formie. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca