Już sam tytuł encykliki papieża Franciszka Laudato si’, po­święconej „trosce o wspólny dom”, przywiódł mi na pamięć jedną z ostatnich moich lektur, jaką była książka kanadyjsko­-amerykańskiego architekta o polskich korzeniach pt. Dom. Krótka historia idei. Można by pokusić się o stwierdzenie, że historia idei domu to opowieść o poszukiwaniu komfortu, który wcale nie musi być wyrazem egoizmu, ale przejawem zdrowego myślenia o sobie i o innych. Warto w tym miejscu odwołać się do etymologii słowa, wskazującej na to, co podtrzymuje, dodaje siły, otuchy, daje poczucie pokoju, bezpieczeństwa, odpoczynku, słusznej miary, służąc dobremu samopoczuciu. W tak rozumia­nym komforcie nie będzie chodziło o ulotne doznanie wygody i galanterii, ale raczej o doświadczenie, z którego człowiek wychodzi umocniony, wsparty, pocieszony. Warto tu zacytować choćby ostatni paragraf wspomnianej książki: „Chyba wystarczy uświadomić sobie, że na komfort w domu składa się wiele czynników – wygoda, przydatność, nieskrępowanie, przyjemność, swojskość, intymność i prywatność – które się sumują; o reszcie decyduje zdrowy rozsądek. Większość ludzi – «Mogę nie wiedzieć, dlaczego coś lubię, ale dobrze wiem, co lubię» – rozpoznaje komfort, kiedy go doświadcza. To rozpoznanie składa się z mieszaniny uczuć – wiele z nich jest nieświadomych – nie tylko fi­zycznych, ale również emocjonalnych i intelektualnych, co czyni komfort niemożliwym do wytłumaczenia i zmierzenia. Nie staje się on jednak przez to mniej realny. Powinniśmy dać odpór nie­precyzyjnym definicjom proponowanym nam przez inżynierów i architektów. Dobre samopoczucie w domu jest zbyt ważne, żeby je powierzać fachowcom; jest to jak zawsze sprawa rodziny i jed­nostki. Musimy ponownie odkryć dla siebie tajemnicę komfortu, bo bez niego nasze domy rzeczywiście staną się maszynami do mieszkania”. (…)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca