KS. JANUSZ MASTALSKI

(...) W większości przypadków zazdrość bierze się z porównywania siebie z innymi. Można więc powiedzieć, że jest ona związana z nieadekwatną oceną, która w konsekwencji popycha człowieka do pożądania tego, czego nie ma, lub myśli, że nie ma.

Kapłan musi zlikwidować w sobie najpierw wewnętrzny niepokój z faktu braku czegoś w porównaniu z kobietą. Ów niepokój to negatywne emocje, które coraz bardziej ubezwłasnowolniają człowieka, wpływając na jego myślenie, działanie, a nawet metabolizm. Duchowny powinien także czuwać nad tym, aby nie zrodziła się w nim niechęć do kobiety, której czegoś zazdrości lub o którą jest zazdrosny. Przejawia się ona zarówno w słowach, jak i w zachowaniu. Nieraz jest ukrywana głęboko w sercu, choć trudno z nią żyć. Wcześniej czy później zazdrośnik odkryje swoje emocje i zostanie zdemaskowany, zazdrość bowiem zmniejsza czujność!

Duchowny musi także czuwać nad pokusą chęci poniżania kobiety, o którą jest zazdrosny. Chodzi o radość z jej potknięć, o ukrytą formę upokarzania i negatywnego mówienia o niej, a także o szukanie sposobów, aby ją zdyskredytować w oczach innych. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca