Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KRZYSZTOF WONS SDS, Synowie gromu są w nas
MICHAŁ ZIOŁO OCSO, Samotność krótkodystansowca
EUGENIUSZ ZARZECZNY MIC, Celibat – dar i szansa
MACIEJ ZACHARA MIC, Liturgiczne „my” i liturgiczne „ja”
BP PIOTR TURZYŃSKI, Augustyn – nawrócenie myśli i serca
MARTA ŁYSEK, Księża w mediach społecznościowych

Nasza rozmowa
Antropologia adekwatna, Z KS. ROBERTEM SKRZYPCZAKIEM, teologiem, wykładowcą na fakultecie teologicznym Marcianum w Wenecji i Akademii Katolickiej w Warszawie, rekolekcjonistą, autorem wielu książek, rozmawia Marcin Walczak
Parafia marzeń, Z KS. KRZYSZTOFEM KAWCZYŃSKIM, proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nottingham w Wielkiej Brytanii, rozmawia Marcin Walczak

Nasza modlitwa
ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Prorok Eliasz – od samozachwytu do służby Pańskiej
GRZEGORZ GINTER SJ, Droga patriarchy Jakuba
AGNIESZKA KURYŚ, Bł. Maria Eugeniusz OCD o prostocie modlitwy

Z życia Kościoła
TOMASZ SEKULSKI MIC, Czy żyję po bratersku?
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Świeccy: uwagi o współpracy
BP ERIK VARDEN OCSO, Synodalność i świętość

Pytania i odpowiedzi
PIOTR KIENIEWICZ MIC, Homiletyczna osobliwość, czyli kazanie od AI

Świadectwa
Panie, użyj Twojego kija i Twojej laski - SYLWESTER SZEFER
Młodzi na Progu - MAGDALENA KORDECZKA
Szlifowanie małżeńskiego diamentu - EDYTA I DOMINIK
Zawsze znajdowałem jakieś wymówki - KS. PAWEŁ
Nazywają nas matkami wiary - S. WERONIKA SAKOWSKA SAC

Lektury
KS. STANISŁAW HARĘZGA, O umiłowaniu Pisma Świętego, Bonus Liber, Rzeszów 2023, ss. 96.
G. K. CHESTERTON, Święty Tomasz z Akwinu, tłum. Magda Sobolewska, Fundacja PRODOTEO, Warszawa 2024, ss. 176.
KRZYSZTOF WONS SDS, Miłosierdzie Wcielone. „Lectio divina” z Siostrą Faustyną, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2021, ss. 520.
JON FOSSE, Drugie imię. Septologia I-II, tłum. Iwona Zimnicka, Wydawnictwo ArtRage, Warszawa 2023, ss. 292.
PAWEŁ MILCAREK, Otwarte okna. Szkice z kultury humanizmu katolickiego, Wydawnictwo Dębogóra, Dębogóra 2022, ss. 768.
PITIRM A. SOROKIN, Amerykańska rewolucja seksualna, tłum. Marcin Masny, Wydawnictwo Wektory, Wrocław 2020, ss. 160.

Kultura
AGNIESZKA KURYŚ, Twórcza wdzięczność

Drodzy Czytelnicy!

Żyjemy w czasach antropologicznego zamętu, którego skutkiem – zwłaszcza w krajach bogatego Zachodu – jest epidemia indywidualizmu. Jej ofiarami bywają również uczniowie Chrystusa, a wśród nich nierzadko (a może nawet częściej niż inni) – księża.

Jezus znał ich na wylot. Nie potrzebował Mu o nich nikt mówić. Wiedział, co się kryje w człowieku (J 2,24-25). Nazwał ich „Boanerges” – „synowie gromu”. Właśnie takich, a nie innych za- prosił do grona Dwunastu: porywczych, ulegających emocjom, łatwo wpadających w gniew, potrafiących prowokować kłótnie, zazdrościć, rywalizować, gromić, gotowych karać ogniem. Dobrze wiedział, że za ich ognistym temperamentem i gwałtownymi reakcjami kryje się potencjał gorliwości i żarliwości, gorejące ognisko Bożych pragnień, stwórczy zamiar Ojca.

Brzmi to wcale nieźle, bo jest jednocześnie i aluzją do Pawłowego biegu „ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie” (Flp 3,14), i nawiązaniem do sławnego niegdyś filmu „Samotność długodystansowca” w reżyserii Tony’ego Richardsona. Dla postronnego a bystrego obserwatora tytuł tego artykułu, w zamyśle obrazujący pewien specyficzny styl w pełnieniu kapłańskiej posługi, może wydać się jednak nietrafiony i nieco arbitralny.

„«Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?». Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym»” (J 6,60-69).

Pastores poleca