W numerze m.in.:

- Przemiana „synów gromu”
- Obrazki i refleksje z życia mniszego
- Św. Augustyn w służbie Ewangelii
- Wokół celibatu
- Liturgiczne „my”
- Duchowni w mediach społecznościowych
- Antropologia św. Jana Pawła II
- Eliasz – od indywidualisty do Bożego proroka
- Biblijny Jakub i odkrywanie w sobie Bożych darów
- Bł. Maria Eugeniusz OCD jako nauczyciel modlitwy
- Braterstwo księży
- Przystanek: świeccy
- Chatbot i homilie

Piszą m.in.:

- Krzysztof Wons SDS
- Michał Zioło OCSO
- bp Piotr Turzyński
- Eugeniusz Zarzeczny MIC
- Maciej Zachara MIC
- Marta Łysek
- ks. Robert Skrzypczak
- Andrzej Jerominek MIC
- Grzegorz Ginter SJ
- Agnieszka Kuryś
- Tomasz Sekulski MIC
- ks. Grzegorz Strzelczyk
- Piotr Kieniewicz MIC

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca