(…)Niech honorowe tytuły, jakimi jesteśmy nazywani – „Emi­nencja”, „Ekscelencja” – nie pozwolą nam zapomnieć, że kiedy celebrujemy Eucharystię, my sami, w pierwszej osobie liczby pojedynczej, wyznajemy: „niegodny sługa”. Oczywiście, kiedy jesteśmy biskupami, ci, którzy są wokół nas, chcą nam usługiwać. To jest spontaniczny znak szacunku, ale nie powinien on nigdy stać się z naszej strony czymś, czego się domagamy.

Zresztą, dziś biskup musi dźwigać tak wiele codziennych krzyży i znosić nierzadko tak wiele upokorzeń, że kenoza często stanowi nasz chleb powszedni. Poświadczają nam to dzisiaj w spo­sób mocny i naznaczony cierpieniem nasi bracia w biskupstwie z terenów Bliskiego Wschodu. Naśladujmy ich, dziękujmy im i wspierajmy ich! Uczmy się od Pana dźwigać razem z Nim swo­je krzyże, współpracując na rzecz zbawienia naszych wiernych! Wraz ze św. Pawłem powtarzajmy słowa, które napisał on do Tymoteusza, swojego ucznia: „Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie, wraz z wieczną chwałą. (...) Jeżeli bowiem z Nim współ­umarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpli­wości, z Nim też królować będziemy” (2 Tm 2,10-12).

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca