JACEK SALIJ OP

Poruszające świadectwo, że Kościół powinien się nieustannie nawracać, zapisał około 150 roku Hermas, rodzony brat papieża Piusa I. W kolejnych widzeniach Hermas dostrzega Niewiastę – najpierw starą i osłabioną, potem jakby młodszą i weselszą. „Wreszcie w widzeniu ostatnim, była cała młoda i niezwykle piękna, tylko włosy miała siwe; wesoła była nadzwyczajnie.” Niewiasta to, oczywiście, Kościół. Anioł, którego Hermas ujrzał w postaci młodzieńca, wyjaśnia mu, dlaczego Niewiasta ukazała mu się najpierw jako stara: „Ponieważ duch wasz się zestarzał, i wyczerpał, i siłę stracił. Albowiem jak starcy, którzy już nie mają nadziei odzyskania sił, niczego innego się nie spodziewają prócz śmierci, tak i wy – osłabieni powszednimi kłopotami, opuściliście ręce i nie powierzyliście swych trosk Panu, ale duch wasz się załamał, i zestarzeliście się w swoich smutkach. (...) Natomiast w widzeniu ostatnim ujrzałeś ją młodą, i piękną, i wesołą – albowiem ci, co pokutują, odzyskają zupełną młodość i staną na mocnej podstawie” (307-309). (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca