PIOTR SZYRSZEŃ SDS

(...) Gdy we wspólnocie Kościoła pojawia się hipokryzja czy udawanie, ta umiera, ale odżywa każdorazowo, gdy jej członkowie służą sobie wzajemnie z miłością upomnieniem braterskim, jak Paweł względem Piotra. Znakiem Kościoła, który pragnie ciągle się nawracać, a więc pragnie żyć, jest również wcześniejsza czasowo sytuacja, gdy Paweł poddaje swoją posługę głoszenia Ewangelii pod korygujący osąd wspólnoty jerozolimskiej, by ta poprzez swoich przedstawicieli stwierdziła, „czy nie biegł lub nie biegnie na próżno” (por. Ga 2,2). Obaj uczniowie Jezusa – tak Piotr, jak Paweł – będąc w drodze do innych, kontynuują swą formację stałą. Z pomocą współwyznawców i mocą Ducha Świętego utwierdzają się w dokonanym wyborze. Otwierając się na miłosierdzie Boga, odżywają – dzięki temu żyją pełnią życia i rodzą nowych wyznawców Chrystusa. Stale wychodzą ku Bogu i ku braciom oraz siostrom, radując Matkę Kościół, która zawsze odżywa, gdy widzi, że Jej synowie i córki żyją sprawami Ojca niebieskiego. Kościół bowiem żyje tym pełniej, im pełniej wszystkie Jego dzieci żyją sprawami Ojca, a więc z im większym zaangażowaniem wychodzą również ku dzieciom Ojca, tym marnotrawnym, przebywającym w dalekich krainach i tym pozostającym niby w domu, ale wciąż zarabiającym własnymi siłami na miłość. (...)

Płyta: "Jan Paweł II do kapłanów" z numerem specjalnym PASTORES 2 ( 2010 ) "Na dzień skupienia"1. Świętość promieniuje - Rzym, 04.08.1993 (posłuchaj)
2. Homo Dei - Rzym, 26.05. i 02.06.1993
3. Kapłan głosi Chrystusa - Rzym, 21.04.1993
4. List do kapłanów na Wielki Czwartek - Częstochowa, 6.06.1979
5. Świadectwo wiary żywej jest naszą duchową legitymacją - Częstochowa, 6.06.1979
6. Kapłaństwo sakramentem czynu - Tarnów, 10.06.1987
7. Służba wyrazem miłości - Tarnów, 10.06.1987
8. Nieudolność moją dźwiga łaska sakramentalna - Lublin, 9.06.1987
9. Życie wewnętrzne duszą apostolstwa - Szczecin, 11.06.1987
10. Powołanie łaską na miarę wyrzeczeń - Szczecin, 11.06.1987
11. Ubóstwo właściwe dla powołania - Szczecin, 11.06.1987
12. Kapłan ofiarny i bezinteresowny - Łomża, 5.06.1991
13. Eucharystia racją bytu kapłaństwa - Warszawa, 13.06.1999 (posłuchaj)
14. Maryja matką wszystkich kapłanów - Rzym, 30.06.1993
15. Prezbiterium, czyli wspólnota - Rzym, 26.08.1993

Cena: 10zł

Wybór i montaż:
Beata Zajączkowska

 

Ośrodki rekolekcyjnePartnerzyPastores poleca