Od Redakcji
Od Redakcji

Artykuły
KS. WOJCIECH BARTKOWICZ, Mamy wojnę...
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Kościół dla misji... Chrystusowej
KS. STANISŁAW HARĘZGA, Odważni jak Dawid
ALEKSANDER BAŃKA, Misyjność w Kościele i w rodzinie
DOMINIKA ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA, Jan Paweł II – prorok
JAROSŁAW HOROWSKI, Rozczarowująca „nowina”
KS. PIOTR MAZURKIEWICZ, Uczyć się na błędach innych
KS. WOJCIECH NOWACKI, Parafialne dylematy
MAGDALENA DOBRZYNIAK, Shalom z Brazylii

Nasza rozmowa
Szukać młodych tam, gdzie są; Z BP. ARTUREM WAŻNYM, biskupem pomocniczym tarnowskim, rozmawia Marcin Walczak

Nasza modlitwa
KS. JÓZEF MACIĄG, Sól, światło, zaczyn
PIOTR SZYRSZEŃ SDS, „Oto jestem” Boga i człowieka

Z życia Kościoła
JAROMIR KWIATKOWSKI, Cudzoziemcy w Kościele
KAZIMIERZ PEK MIC, O Pokój nad pokojem
IRINA WOŁOWICKA OCV, Aby nikt nie zginął
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Diakonat stały – początek długiej drogi

Pytania i odpowiedzi
KS. PIOTR KULBACKI, Od katechumenatu do małżeństwa

Świadectwa
Dopiero teraz poznajemy naszych sąsiadów – ZBIGNIEW
Wierzę, że Pan Bóg nas prowadzi – MYKOLA BYELICHEV MIC
Uczę się nowej służby – MAREK BLAZA SJ
„Dobra robota, córko” – DOROTA
Wobec jałowości ludzkich wysiłków – KS. MICHAŁ ORLICKI
Odbudowa duchowych ruin – PAWEŁ DROBOT CSsR
Zgoda na siebie – KS. DAREK

Lektury
SARA DANIEL, BENOÎT KANABUS, Jeśli to jest kobieta, tłum. Katarzyna Marszałkowska, Wydawnictwo M, Kraków 2021, ss. 264.
KARD. WILLEM JACOBUS EIJK w rozmowie z Andreą Gallim, Bóg żyje w Holandii, tłum. Agnieszka Zielińska, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2021, ss. 152.
DYSMAS DE LASSUS, Zagrożenia i wypaczenia życia zakonnego, tłum. Agnieszka Kuryś, Wydawnictwo WAM, Kraków 2022, ss. 440.
ABP FULTON J. SHEEN, Skarb w glinianym naczyniu. Autobiografia, tłum. Zbigniew Kasprzyk, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2020, ss. 496.

Kultura
MAREK JUREK, Czekając na Czwarty Renesans


Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

Pastores poleca