Czasopismo "Pastores" ukazuje się cztery razy w roku.


Cena jednego numeru "Pastores": 35,00 zł (w tym 8% VAT) + koszt przesyłki

W Wydawnictwie Bernardinum można zamawiać poszczególne numery archiwalne kwartalnika.

O dostępność konkretnych pozycji prosimy pytać telefonicznie.

Kontakt w sprawie zamówień:


- tel. (58) 536 17 57 w. 26, w godz. 8:00 - 16:00
- tel. kom. 722-277-240
- tel./fax (58) 536 17 26

Dane do przelewu:

- ADRES:

Wydawnictwo BERNARDINUM
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin

- NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

Konto (ZŁ) Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin
10 8342 0009 2000 1427 2000 0002

Konto (EURO): Bank Zachodni WBK S.A.
PL 53 1500 1025 1210 2007 7008 0000 (BIG) WBKPPLPP

Konto (USD): Bank Zachodni WBK S.A.
PL 86 1500 1025 12102008 7515 0000 KRDBPLPW

 

W przypadku zmiany adresu prosimy o przysłanie nam z wyprzedzeniem informacji zawierającej:

- adres dotychczasowy
- adres nowy
- datę, od której adres nowy będzie aktualny

Do pierwszego przesłanego numeru dołączamy fakturę wraz z informacjami dotyczącymi płatności.


 

Pastores poleca