Czasopismo "Pastores" ukazuje się cztery razy w roku.

Cena pojedynczego numeru:

- 22 zł + koszt wysyłki

Ceny prenumeraty krajowej łącznie z kosztami wysyłki:

- na 1 rok - 84,60 zł
- na 2 lata - 172,80 zł

Ceny prenumeraty zagranicznej (na 1 rok) łącznie z kosztami wysyłki:

- teren Europy - 128,40 zł
- poza Europą - 148,40 zł
- Australia - 168,40 zł


DANE DO PRZELEWU:

- ADRES:
Wydawnictwo BERNARDINUM
ul. Bpa Dominika 11, 83-130 Pelplin


- NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
Bank Spółdzielczy Skórcz o/Pelplin
10 8342 0009 2000 1427 2000 0002


- TYTUŁEM:
Prenumerata Pastores, 1 rok liczba egz. ....
(wypełnić jeżeli jest większa niż 1), od numeru ....(wpisać numer jeżeli ma być inny niż opisany na stronie www.pastores.pl jako bieżący).
Kontakt w sprawie zamówień:

- tel. (58) 536 17 57 w. 2, w godz. 8:00 - 16:00
- tel. kom. 722-277-240
- tel./fax (58) 536 17 26


W Wydawnictwie Bernardinum można także zamawiać poszczególne numery archiwalne.


O dostępność konkretnych pozycji prosimy pytać telefonicznie:

- (58) 536 17 57 w. 2.

 

W przypadku zmiany adresu prosimy o przysłanie nam z wyprzedzeniem informacji zawierającej:

- adres dotychczasowy
- adres nowy
- datę, od której adres nowy będzie aktualny

Do pierwszego przesłanego numeru dołączamy fakturę wraz z informacjami dotyczącymi płatności. 

Pastores poleca