Od Redakcji KS. WOJCIECH BARTKOWICZ    5

Artykuły
KS. MACIEJ WAROWNY, Krzyż znakiem jedności czy podziału? 7
KS. BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Patriotyzm Jezusa 17
WOJCIECH GIERTYCH OP, Tradycja dająca zakorzenienie 28
KS. MIROSŁAW CHOLEWA, Dekalog patrioty w sutannie 37
SZYMON BABUCHOWSKI, Przebity ojczyzną    41
KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Niecierpliwa eschatologia 49
KS. GRZEGORZ STRZELCZYK, Bóg rozdający siebie 57

Nasza rozmowa
Nie ma polityki bez ewangelizacji. Rozmowa z KS. BP. KRZYSZTOFEM ZADARKĄ    65

Odczytywanie historii. Rozmowa z ANDRZEJEM GRAJEWSKIM    75

Nasza modlitwa
PIOTR ŚLĘCZKA SDS, Opuści ojca swego i matkę... 85
KS. JAKUB SZCZEŚNIAK, Obcy w mojej ojczyźnie 94
S. JEANNE, Dobry łotr 102

Nad nauczaniem Kościoła
PIOTR WOJCIECHOWSKI, Ojczyzna - miejsce trudnego wyzwania 107
KS. JÓZEF MACIĄG, Naucz się, czego będziesz nauczał 117

Z życia Kościoła
BŁ. JOHN HENRY NEWMAN, Racje świata a racje wiary 123
ROBERT KRZYWICKI MIC, Moją partią jest Chrystus 128
MAREK PAWEŁ TOMASZEWSKI, Moją zemstą
jest przebaczenie    135

Pytania i odpowiedzi
DARIUSZ KOWALCZYK SJ, Między partią polityczną a zakrystią 143

Świadectwa
Nigdy przeciw komuś 149
Kapelan ma dla nich czas 153
Ta, co nie zginęła...     156
Pogrzeb w cieniu bezpieki    159
Ksiądz, czyli także brat    165
Moc przebaczenia    169

Lektury 174
Kultura 186
Ogłoszenia    191
To Our Readers    194
Contents    196

Drodzy Czytelnicy!
Nie ma miłości bez krzyża, dlatego również miłość do ojczyzny wymaga ofiary. Trzeba dużej mądrości, by szukać równowagi: pomiędzy miłością do ojczyzny ziemskiej i oczekiwaniem na królestwo Boże, które ma się stać naszą ojczyzną par excellence; pomiędzy zazdrosną miłością "do swoich" i wielkoduszną miłością do "obcych";

Ewangelie wiele razy mówią o przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Sam Pan, gdy wstępował do nieba, zapowiadał, że jeszcze powróci. Także Listy św. Pawła i Księga Apokalipsy wskazują, że Jego pierwsze przyjście domaga się drugiego, które będzie oznaczać Jego powrót, a raczej ostateczne objawienie, pełne i kończące historię tego świata.

KS. MACIEJ WAROWNY


Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Wypowiadając to zdanie, Jezus ukazuje podstawowy warunek bycia Jego uczniem, który dotyczy nie tylko Apostołów i ich następców, księży lub zakonników, ale każdego, kto przyjmuje chrzest. Kto nie chce kroczyć śladami Jezusa, kto nie godzi się na krzyż, może usłyszeć podobnie jak Piotr, kiedy odwodził Mistrza od wizji męki: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 16,23). Od tego momentu nie możemy mieć wątpliwości, że krzyż stanowi centralne zagadnienie w życiu i misji uczniów Jezusa. Tym samym musi się stać szczególnie bliski każdemu, kto jako biskup, prezbiter czy diakon jest włączony w misję nauczania i bycia świadkiem Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

 

Druga część książki Benedykta XVI Jezus z Nazaretu  - jak wskazuje podtytuł - jest kontynuacją treści od miejsca, w którym zakończył się tom pierwszy, obejmuje wydarzenia od wjazdu do Jerozolimy aż po zmartwychwstanie. Chodzić więc będzie głównie o Paschę Jezusa.

Patriotyzm bywa definiowany jako miłość do własnej ojczyzny i narodu. Jednak terminy "ojczyzna" i "miłość" pozostają w tej definicji otwarte, domagając się bliższego określenia. Pojęcie "ojczyzna" może oznaczać tak zwaną małą ojczyznę i rozciągać się aż po ojczyznę, która jest w niebie.

Z KS. BP. KRZYSZTOFEM ZADARKĄ, biskupem pomocniczym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, rozmawia ks. Wojciech Węckowski

Dosyć często zarzuca się osobom duchownym "wtrącanie się do poli­tyki". Czy istnieje w ogóle możliwość uprawiania polityki przez prez­bitera lub biskupa?

Kościół jest żywym Ciałem zjednoczonym ze swą Głową, Chrystusem, i tak było zawsze. Ciało zaś cieszy się życiem, rozwojem, które wynika z jego wnętrza i tożsamości. Nie jest sztucznym produktem, wytworem techniki, które można przebudowywać na coś zupełnie innego. Ciało żyje i należy mu się, jako takiemu, szacunek.

Z ANDRZEJEM GRAJEWSKIM, historykiem, redaktorem "Gościa Niedzielnego", rozmawia ks. Wojciech Węckowski

Historię często określamy jako "nauczycielkę życia", a jednak rzadko stosujemy jej nauki na co dzień. Z czego to wynika?

Jako prezbiterzy Kościoła katolickiego, czyli powszechnego, mamy być gotowi do podejmowania otwartym sercem misji apostolskiej wobec człowieka pochodzącego z każdego narodu, w każdym zakątku ziemi. Jednocześnie jesteśmy włączeni do konkretnego prezbiterium i złączeni z Kościołem lokalnym w danym kraju.

Umiejętność ewangelicznego "opuszczania" jest chyba jedną z ważniejszych sprawności w życiu uczniów Chrystusa. Realizuje się ona na wielu płaszczyznach, przy czym najważniejsze z nich nie uległy zmianie od czasu dialogu Piotra Apostoła z Jezusem.

Pastores poleca