Od Redakcji
KS. MIROSŁAW CHOLEWA

Artykuły
KS. STANISŁAW HARĘZGA, W Jezusowej szkole modlitwy
KS. JÓZEF GÓRZYŃSKI, Sakralna przestrzeń celebracji
RYSZARD KEMPIAK SDB, Lectio divina we wspólnocie parafialnej
KS. WOJCIECH NOWACKI, Grupy formacyjne i modlitewne – reguły rozeznawania
HENRYK DZIADOSZ SJ, W słabości przed Bogiem
KS. BP WACŁAW DEPO, Spotkanie dwóch pragnień
MIECZYSŁAW KOŻUCH SJ, W kryzysie
STANISŁAW ZASADA, Taka jest nasza wiara

Nasza rozmowa
On czynił z życia modlitwę. Rozmowa z KARD. STANISŁAWEM DZIWISZEM
Muzyka w liturgii. Rozmowa z KS. ROBERTEM TYRAŁĄ

Nasza modlitwa
KARD. ANTONIO G. TAGLE, Setnik – przewodnik w kontemplacji
KS. BP JAN BERNARD SZLAGA, Świątynia chrześcijańska nowym Synajem
WŁODZIMIERZ ZATORSKI OSB, „Ojcze nasz” według św. Cypriana

Nad nauczaniem Kościoła
KS. STANISŁAW CZERWIK, Msza święta – teologia, intencje, ofiary
PIOTR LISZKA CMF, Hiszpania 40 lat po Soborze

Z życia Kościoła
MAREK KOTYŃSKI CSsR, Nowenna – odkryta na nowo
KS. ARTUR ŻUK, Restrukturyzacja Kościoła w Niemczech

Pytania i odpowiedzi
KS. ANDRZEJ GREFKOWICZ, Duszpasterz wobec uzależnionych od złego ducha

Świadectwa
Uświęcanie czasu
Duchowa transfuzja
Na pustyni też jest życie
Pod spojrzeniem Jezusa
Serce jak stodoła
Nie jesteś już w moim łonie

Lektury

Wydarzenia

Ogłoszenia

To Our Readers

Contents

Drodzy Czytelnicy!

Katolicy w Polsce szukają pogłębienia swojej wiary i tym należy tłumaczyć niesłabnące od lat zainteresowanie rekolekcjami zamkniętymi dla małych grup, zapotrzebowanie na indywidualne towarzyszenie duchowe, liczny udział w ruchach kościelnych. Na co dzień praktykują oni swoją wiarę po prostu we wspólnocie parafialnej. Na ile sama parafia powinna odpowiadać na tę potrzebę głębszej duchowości i wprowadzać w modlitwę? A może ma wprost tę potrzebę osobistej więzi z Bogiem budzić? Kiedy jest to realnie możliwe?

HENRYK DZIADOSZ SJ

Apostołowie już na początku istnienia Kościoła zdawali sobie sprawę, że źródłem ich życia jest zmartwychwstały Jezus, że On jest ich Panem, że z tego związku rodzi się ewangelizacja. Wiedzieli również, że nie może być ewangelizacji bez modlitwy i bez karmienia się słowem Bożym. Dlatego wybrali siedmiu diakonów, aby zajęli się obsługiwaniem stołów i rozdawaniem jałmużny, a oni sami oddali się modlitwie i posłudze słowa (zob. Dz 6,1-7).

KS. STANISŁAW HARĘZGA

Każdy wierzący w większym czy mniejszym stopniu odczuwa potrzebę lepszej modlitwy - takiej, która przemieniałaby jego życie i prowadziła do żywej relacji z Bogiem. W szczególny sposób dotyczy to księży organizujących wspólną modlitwę wiernych i nią kierujących.

KS. BP WACŁAW DEPO

Dar kapłaństwa i związane z nim misterium modlitwy jest „spotkaniem dwóch pragnień, związkiem przymierza między Bogiem i człowiekiem w Chrystusie” (por. KKK, 2560.2564). To Chrystus jest Jedynym i Wiecznym Kapłanem, który „ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.

KS. JÓZEF GÓRZYŃSKI

Wydaje się oczywiste, że o znaczeniu przestrzeni sakralnej w naszej praktyce wiary, szczególnie w modlitwie, czy to prywatnej, czy wspólnotowej, nie ma potrzeby się nawzajem przekonywać. Każdy bowiem praktykujący wiarę, nie tylko przecież chrześcijanin, doświadcza tej potrzeby osobiście.

MIECZYSŁAW KOŻUCH SJ

Są ludzie, którzy kiedyś modlili się, potem odeszli od modlitwy i są przekonani, że obecnie nie są już do niej zdolni. Są osoby konsekrowane i księża, którzy również doszli do podobnego przeświadczenia; porzucili praktykę modlitwy, a nawet stracili do niej pociąg. Na pewno nikt z nas nie lekceważy modlitwy świadomie.

RYSZARD KEMPIAK SDB

Ewangelista Łukasz, opisując codzienne życie wspólnoty jerozolimskiej, pisze: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). Wyszczególnia cztery elementy tworzące wewnętrzną fizjonomię wspólnoty: słuchanie Słowa, łamanie chleba, wspólnotę braterską i modlitwę.

STANISŁAW ZASADA

Trzech poznańskich proboszczów opowiada, jak w swoich parafiach mobilizują wiernych do modlitwy – co robią, żeby chrzest, pierwsza Komunia święta, ślub czy pogrzeb były kolejną zachętą do potraktowania wiary na serio. Mówią o tym, co im się udaje. I o tym, że czasem są po ludzku bezsilni.

KS. WOJCIECH NOWACKI

Parafia to dla wielu ludzi podstawowa jednostka administracji kościelnej lub coś w rodzaju lokalnego centrum sakramentalnej obsługi wierzących. To świątynia, plebania, dom parafialny, proboszcz i jego współpracownicy oraz określone terytorium.

z KS. KARD. STANISŁAWEM DZIWISZEM, metropolitą krakowskim, przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa, rozmawia ks. Wojciech Węckowski

Kiedyś, gdy Ojciec Święty Jan Paweł II wracał do Watykanu wraz z Księdzem Kardynałem z wizytacji w jakiejś rzymskiej parafii, stałem na chodniku w oczekiwaniu na papieski samochód. Gdy podjeżdżaliście w orszaku policji, zobaczyłem, że w dłoniach Papieża znajdował się różaniec. Wielu po takiej wizytacji pewnie rozmawiałoby o tym, jak było na tej parafii. A Ojciec Święty jakby każdą wolną chwilę wykorzystywał na modlitwę. Czy rzeczywiście tak było?

Pastores poleca