Od Redakcji

KAZIMIERZ PEK MIC 5

 

Artykuły

KRZYSZTOF WONS SDS, To mówi Pan! 7

KS. WOJCIECH NOWACKI, Duch Święty gwarantem autorytetu 16

WOJCIECH GIERTYCH OP, Kto tu jest najważniejszy? 24

KS. DARIUSZ OKO, Metafizyczna konieczność autorytetu 32

KS. BP WOJCIECH POLAK, Być pasterzem 40

KS. BP GRZEGORZ RYŚ, Słowo jednania 47

JANUSZ ZAWADKA MIC, Paradoksy autorytetu świętych 50

MAREK LASOTA, Ojcowie wolnych ludzi 58

GRZEGORZ GÓRNY, Katolicyzm w USA 65

 

Nasza rozmowa

Kościół bez autorytetów?

Rozmowa redakcyjna: KS. BP MAREK SOLARCZYK,

ANNA KOŁODZIEJCZYK, PIOTR ZAREMBA,

KAZIMIERZ PEK MIC, KS. WOJCIECH BARTKOWICZ,

KS. MIROSŁAW CHOLEWA 73

 

Nasza modlitwa

S. BEATA ZARZYCKA ZSAPU, Przeklęty, kto ufa człowiekowi? 89

KS. JAKUB SZCZEŚNIAK, Jezus kuszony 96

ANDRZEJ JEROMINEK MIC, Ukrzyżowany Król 106

 

Nad nauczaniem Kościoła

BENEDYKT XVI, Iść za Chrystusem drogą pokory 111

 

Z życia Kościoła

HALINA ŚWIRSKA, My mamy siać... 121

KS. ANTHONY J. FIGUEIREDO, O seminariach duchownych dla „późniejszych” powołań 130

KS. PIOTR MORCINIEC, Kościół katolicki o przeszczepach 137

 

Pytania i odpowiedzi

KS. BP WIESŁAW ŚMIGIEL, Ksiądz w domu niepraktykujących parafian 147

 

Świadectwa skład

Kościół jak schron atomowy 153

Utrata gruntu pod nogami 154

Zaufanie dodaje skrzydeł 157

Szacunek i posłuszeństwo 160

On sobą Boga nie zasłaniał 163

Życie dla innych 166

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR 169

„Inteligentnemu chłopcu mówi się tylko raz” 173

 

Lektury 176

Kultura 189

Ogłoszenia 193

To Our Readers 194

Contents 196

Drodzy Czytelnicy!

Do wyboru tematu kolejnego numeru kwartalnika sprowokowała nas nieco medialna dyskusja o autorytecie Kościoła, także konkretnych pasterzy albo świeckich.

"Bardziej jest się kuszonym na pustyni, aniżeli w innych miejscach (...) ci, którzy decydują się na samotność (...), nie powinni być zaskoczeni, przestraszeni licznymi pokusami." Te słowa bł. Karola de Foucauld, który właśnie na pustyni spędził znaczną część swego powołania zakonnego, uświadamiają każdemu uczniowi Jezusa konieczność walki duchowej.

Czy w Kościele obserwujemy kryzys autorytetów? Owszem. Gdzie? Wszędzie tam, gdzie pojawia się kryzys świadków Słowa, to znaczy, gdzie nie głosi się tego, "co mówi Pan", a jedynie własne słowa, budowane na ludzkiej elokwencji i atrakcyjności, gdzie głoszenie Ewangelii przegrywa z promowaniem "postępowego" myślenia tego świata.

"Kto jednak zobaczył Baranka, Chrystusa na krzyżu, ten wie: Bóg się zatroszczył. Spojrzenie na Baranka - na Ukrzyżowanego Chrystusa - jest też właśnie spojrzeniem w niebo, spojrzeniem na odwieczną troskę Boga.

Mimo pozytywnych zmian, jakie dokonały się w ostatnich dziesięcioleciach, Duch Święty dla wielu katolików pozostaje "Bogiem Nieznanym". Świadomość Jego obecności i działania, zwłaszcza poza sakramentami świętymi, ciągle jest niewielka.

Drodzy bracia!

Z wielką radością spotykam się każdego roku na początku Wielkiego Postu z moimi kapłanami, duchowieństwem Rzymu."

Kościół jest Ciałem Chrystusa, nie tylko mistycznym, ale także mającym widzialną strukturę, więc z natury rzeczy jego władza cieszy się autorytetem wiary. "W osobach biskupów (...), których pomocnikami są prezbiterzy, obecny jest wśród wiernych Pan Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan" (KK, 21).

Lipcowe słońce przedziera się przez korony drzew ocieniające trawiasty teren przy starym, drewnianym kościele w Mikaszówce. Za chwilę, w samo południe, zacznie się niedzielna Msza święta. Dużo ludzi zwabionych cieniem pozostaje na zewnątrz.

Bł. Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Pastores dabo vobis, odwołując się do fragmentu z Księgi Jeremiasza: "Dam wam pasterzy według mego serca" (Jr 3,15), już na wstępie zauważa, że właśnie tymi "słowami proroka Jeremiasza Bóg obiecuje swemu ludowi, że nie pozostawi go nigdy bez pasterzy, którzy zawsze będą go gromadzili i prowadzili" (PDV, 1).

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu być z wami. Dziękuję Księdzu Biskupowi, który mnie zaprosił. Przepraszam, że nie mówię po polsku.

"W Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania" - pisze św. Paweł (2 Kor 5,19). Druga składowa tego zdania brzmi dosłownie: "umieszczając w nas słowo jednania".

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat dziedzina medycyny, zwana transplantologią lub medycyną przeszczepową, przeszła długą drogę od kontrowersyjnych prób eksperymentalnych do uznanej, cenionej i niekwestionowanej terapii medycznej.

Jak pokazuje historia, dawne życiorysy świętych lubowały się w przesadzie, wychwalały ich wielkie czyny w sposób tak nienaturalny, tak oderwany od rzeczywistości, że heroizm ich życia, zamiast przyciągać, w gruncie rzeczy odstraszał.

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat dziedzina medycyny, zwana transplantologią lub medycyną przeszczepową, przeszła długą drogę od kontrowersyjnych prób eksperymentalnych do uznanej, cenionej i niekwestionowanej terapii medycznej.

Od początku istnienia USA bardzo silnym elementem życia publicznego była niechęć do katolicyzmu. Wynikało to głównie z faktu ufundowania amerykańskiej tożsamości na tradycji protestanckiej.

Jak podchodzić na kolędzie do osób luźno związanych z Kościołem? W jaki sposób z nimi rozmawiać, aby ich pozyskać dla wiary?

Wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą, to zwyczaj odwiedzania przez duchownych swoich parafian w okresie Bożego Narodzenia.

Rozmowę redakcyjną z udziałem KS. BP. MARKA SOLARCZYKA, biskupa pomocniczego warszawsko-praskiego, ANNY KOŁODZIEJCZYK, psychologa, PIOTRA ZAREMBY, dziennikarza, KAZIMIERZA PEKA MIC, teologa i zastępcy redaktora naczelnego "Pastores", i KS. WOJCIECHA BARTKOWICZA, teologa i rektora Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, prowadzi KS. MIROSŁAW CHOLEWA, redaktor naczelny "Pastores"

Wprawdzie byłem ochrzczony i przystąpiłem do pierwszej Komunii świętej, ale jako człowiek dorosły zachowywałem do chrześcijaństwa dystans.

Ewangeliczna prawda o powołaniu człowieka przez Boga jest wciąż żywa, pomimo narzucającego się wrażenia, że zdani jesteśmy na życie w anonimowym tłumie lub mniej czy bardziej sformalizowanych organizacjach.

To chyba nie przypadek, że przystępując do podzielenia się kilkoma osobistymi przemyśleniami na temat autorytetu w Kościele, przeczytałem w KAI notatkę o zdjęciu z urzędu biskupa w Trnawie na Słowacji.

Pastores poleca