Historia marszów dla życia w Polsce jest stosunkowo krótka. Jak do tej pory – jeśli pominiemy marsze organizowane wyłącznie jako protesty, a uwzględnimy jedynie te o charakterze afirmatywnym – odbyły się u nas zaledwie dwa ogólnopolskie, doroczne marsze dla życia: 4 czerwca 2006 roku i 20 maja 2007 roku (ich pełna nazwa to „Marsze dla życia i rodziny”). Organizowane one były przez Fundację Pro i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Piotra Skargi. Organizatorzy twierdzą, że w dru­gim marszu uczestniczyło około 4 tys. osób, ale według policji było ich zaledwie 600. W pierwszym marszu – według organizatorów – wzięło udział około 2 tys. osób (brak policyjnych wyliczeń), zatem organizatorów cieszy rosnąca liczebność marszów.
Oba wymienione marsze miały miejsce w Warszawie, ale podobne imprezy, choć na mniejszą skalę, odbywają się również w innych miastach, i to nawet w niektórych przypadkach już od ponad 10 lat (np. marsz w Ełku organizowany przez Stowarzyszenie Obrony Życia „Vitae” i Ruch Domowego Kościoła diecezji ełckiej).
Doraźnie odbył się także marsz dla życia 28 marca 2007 roku, zorganizowany przez Radio Maryja, w celu zmiany art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku zapewnienia całkowitej ochrony życia ludzkiego od poczęcia.
Duże marsze dla życia mają na świecie miejsce już od dłuższego czasu. Historia marszów za granicą rozpoczyna się w USA, gdzie od 12 lat organizuje się ogólnokrajowe marsze połączone z modlitwą i koncertami ewangelizacyjnymi. Odbywa się to zawsze w rocznicę wprowadzenia legalizacji aborcji na poziomie federalnym w 1973 roku. Kilkakrotnie marsze organizowane były także w innych krajach, na przykład na Słowacji, we Francji i w Chile.

Pastores poleca