Czy da się dziś żyć bez oglądania telewizji, słuchania radia, surfowania po internecie i czytania prasy? Z tym pytaniem w minione wakacje zwracałem się do wielu ludzi. Prawie wszyscy odpowiadali: życie bez me­diów jest dziś niemożliwe.
Odmienne zdanie ma dr Krzysztof Wojcieszek, antropolog, wykładow­ca uniwersytecki zajmujący się profilaktyką problemów dzieci i młodzieży, autor książki Na początku była rozpacz, w której uzasadnia, że zanik relacji osobowych to najważniejsze źródło problemów współczesnego człowieka. "Życie z dala od medialnej wrzawy jest możliwe, a niekiedy nawet konieczne ? podkreśla dr Wojcieszek ? ale staje się coraz trudniejsze, gdyż wiele instytucji traktuje umiejętność korzystania z mediów jako kryterium przydatności w różnych dziedzinach życia publicznego, zawodowego, społecznego. Mówi się nawet o ?elektronicznym wykluczeniu? osób, które nie mając dostępu do mediów, zwłaszcza internetu, mają mniejsze szanse na osiągnięcia społecznie cenione. Przykładem jest choćby system rekrutacji do szkół prowadzony wyłącznie przez internet!". (...)

Pastores poleca