Od Redakcji
KS. MIROSŁAW CHOLEWA – Kazimier imier imier imier imier z Pek ek MIC ...............5

Artykuły
KS. BP ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI, Czy można się nawrócić
samemu?...........................................................................................7
KS. FRANÇOIS-XAVIER DUMORTIER, Przebaczenie
otwiera.............................................................................................17
WOJCIECH KUDYBA, Norwid – prorok, Europejczyk.................27

Nasza rozmowa
Samotność i tak pozostanie.
Rozmowa z MIROS£AWEM PILOENIAKIEM OP
i WOJCIECHEM PRUSEM OP......................................................35
W towarzystwie Ducha Świętego.
Rozmowa z ANDRÉ LOUFEM SOCist..........................................47

Nasza modlitwa
AUGUSTYN PELANOWSKI OSPPE, Oblicze przemieniające.....53
KS. BRUNO CHENU, Ręce Jezusa................................................66
PAUL BAUDIQUEY, Kim bylibyśmy bez naszych zranień?.........68
KS. JÓZEF NAUMOWICZ, Św. Augustyna droga do celibatu......71

Nad nauczaniem Kościoła
Benedykt enedykt enedykt enedykt enedykt enedykt enedykt XVI, Do seminarzystów o wolności..........................79
KS. WOJCIECH RZESZOWSKI, Ludzka płciowość......................84

Z życia Kościoła
DAVID SULLIVAN MAfr, Samozadowolenie
zagrożeniem dla Kościoła................................................................95

Pytania i odpowiedzi
JACEK PLESKACZYŃSKI SJ, Plotka i obmowa........................105

Świadectwa
Życie jako powołanie....................................................................111
Nie wszystko zależy ode mnie.......................................................115
Umierać dla Jezusa........................................................................119
Mój ksiądz.....................................................................................123
Odszedłem z kapłaństwa...............................................................128
Najpierw pogardzałem...................................................................130
Ogłoszenia.....................................................................................135

Pastores poleca