Dlaczego niektórzy księża nie lubią odwiedzać kurii i wracać do swojego seminarium?
Takie instytucje kościelne jak kuria czy seminarium są rzadko odwiedzane przez księży. Jeżeli już przyjeżdżają, to z konieczności administracyjnej. Czy wszyscy tak robią?

Jest to zjawisko dość częste wśród duchowieństwa, ale nie dotyczy wszystkich księży. Niewątpliwie jednak istnieje i może rodzić pytanie, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego seminarium duchowne, „bijące serce diecezji”, nie jest miejscem, gdzie księża lubią przyjeżdżać, a kuria miejscem, gdzie czują się dobrze? Odpowiedź nie jest prosta. (...)

 

Pastores poleca